BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnowski Władysław (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Nowak Hanna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Baranowska Maria (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Nowoczesne rozwiązania poprawiające higienę w zakładach mleczarskich. Cz. 1, Mycie oraz monitoring higieny
Modern Solutions Improving Hygiene in Dairy Plants. Part 1, Cleaning and Hygiene Monitoring
Źródło
Nauki Inżynierskie i Technologie / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 1 (8), s. 9-16, bibliogr. 23 poz.
Engineering Sciences and Technologies / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Mleczarstwo, Przemysł mleczarski, Bezpieczeństwo
Dairy, Dairy industry, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy scharakteryzowano sposoby mycia w zakładach przemysłu mleczarskiego. Omówiono sposób mycia jednofazowego, mycia ze środkami zawierającymi enzymy. Przedstawiono urządzenia czyszczące suchym lodem do urządzeń trudnodostępnych oraz delikatnych powierzchni. Opisano, w jaki sposób powinna być przestrzegana higiena osobista personelu. Przedstawiono metody do monitorowania higieny, takie jak: metoda pomiaru ATP, metoda ELISA, indykator barwy, paski testowe oraz próbniki powietrza.(abstrakt oryginalny)

The cleaning methods used in dairy plants are presented. A single-phase cleaning and cleaning with agents containing enzymes were discussed. The dry-ice blasting equipment for cleaning not easily accessible machines and delicate surfaces was presented. A personal hygiene of the staff was also reported. The methods of hygiene monitoring such as: ATP measurement, ELISA method, color indicator, test strips and air testers were described.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski R., Szeląg Z., Nowoczesne technologie mycia i dezynfekcji, \"Przegląd Mleczarski\" 2001, nr 10, s. 450-453.
 2. Czaczyk K., Trojanowska K., Zastosowanie szybkich metod oznaczania i identyfikacji drobnoustrojów, \"Przemysł Spożywczy\" 2006, nr 2, s. 14-21.
 3. DiverseyLever, Mycie jednostopniowe, \"Przegląd Mleczarski\" 1999, nr 7, s. 206-207.
 4. Dzwolak W., Instrukcja mycia rąk, \"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności\" 2007a, nr 5/46, s. 44.
 5. Dzwolak W., Ręka rękę myje, \"Przegląd Gastronomiczny\" 2007b, nr 9, s. 3-4.
 6. Godlewska K., Projektowanie higienizacji w zakładach przemysłu spożywczego, \"Przemysł Spożywczy\" 2007a, nr 2, s. 10-13.
 7. Godlewska K., Praktyczne aspekty higienizacji w mleczarniach, \"Przemysł Spożywczy\" 2007b, nr 3, s. 36-38.
 8. Godlewska K., Nowoczesne rozwiązania mycia i dezynfekcji, \"Przemysł Spożywczy\" 2007c, nr 8, s. 68-71.
 9. Jałosińska M., Nowoczesne metody mikrobiologiczne w zapewnianiu kontroli higieny produkcji żywności, \"Przemysł Spożywczy\" 2005, nr 2, s. 17-21.
 10. JohnsonDiversey, Unikalne połączenie skuteczności i ekonomiki procesu mycia powierzchni zewnętrznych w przemyśle mleczarskim, \"Przegląd Mleczarski\" 2003, nr 10, s. 380-381.
 11. JohnsonDiversey, 2008, CloSure - Chemistry.
 12. Kołożyn-Krajewska D. (red.), Higiena produkcji żywności, Wyd. SGGW, Warszawa 2007.
 13. Kunicka A., Monitoring higieny w przemyśle spożywczym, \"Przemysł Spożywczy\" 2006, nr 3, s. 31-34.
 14. Kwiatek K., Ufaj i sprawdzaj ultrafioletem, \"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności\" 2007a, nr 2/43, s. 34-37.
 15. Kwiatek K., Zastosowanie testów PetrifilmyTM firmy 3M w badaniach żywności i pasz, \"Przemysł Spożywczy\" 2007b, nr 3, s. 34-35.
 16. Lewicki P., Mycie maszyn i urządzeń w przemyśle spożywczym, \"Przemysł Spożywczy\" 2005, nr 2, s. 24-27.
 17. Merck , Rutynowe narzędzia badań jakości wody, mleka UHT oraz czystości linii produkcyjnych, \"Przegląd Mleczarski\" 1998, nr 7, s. 3.
 18. Michalski M., Monitoring HACCP I GMP, \"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności\" 2003, nr 3/8, s. 36-37.
 19. Piechowiak J., Hreczuch W., Ewolucja technologiczna mycia w przemyśle mleczarskim, \"Przegląd Mleczarski\" 2003, nr 3, s. 93-96.
 20. Piepiórka J., Wojtasik I., Bakterie na rękach, \"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności\" 2007, nr 10/51, s. 36-37.
 21. Potthoff A., Serve W., Macharis P., Rewolucja w myciu, \"Przegląd Mleczarski\" 1999, nr 9, s. 293-295.
 22. Rosiak E., Czysty zakład, \"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności\" 2006, nr 9/38, s. 36-38.
 23. Witkowski A., Technologia czyszczenia suchym lodem Cold Jet, \"Przemysł Spożywczy\" 2006, nr 1, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5985
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu