BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deneka Magdalena
Tytuł
Uczestnictwo współwłaścicieli nieruchomości lokalowej w podejmowaniu uchwał dotyczących zarządu nieruchomością wspólną
Participation of Co-owners of Separated Premises in Passing Resolutions on the Management of a Common Property
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 1, s. 7-19
Słowa kluczowe
Nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Własność nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, Prawo nieruchomości
Real estate, Real estate housing, Ownership of real property, Real estate management, Real estate law
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule poruszono problem dotyczący uczestnictwa właścicieli nieruchomości lokalowych w sprawowaniu zarządu nieruchomością wspólną, gdyż przepisy nie regulują zasad tego uczestnictwa, gdy lokal jest przedmiotem współwłasności. W związku z tym starano się udzielić odpowiedzi n a pytanie, czy podczas podejmowania uchwał dotyczących zarządzania tą nieruchomością współwłaściciele dysponują jednym wspólnym głosem, czy głos przysługuje każdemu z nich z osobna.

Owners of separated premises, being at the same time co-owners of a common property, participate in the management of a common property in accordance with the principles set by the provisions of Chapter 4 of the Act of 24 June, 1994, on the ownership of premises. The afore-mentioned provisions do not regulate the rules of such participation in the event of co-ownership of separated premises. In this respect interpretive doubts arise whether in passing resolutions on the management of a common property, the co-owners of separated premises have one common vote, or whether they may vote individually. The present article attempts to determine the above question, by referring to the regulations under the act on the ownership of premises, concerning the relation between the separate ownership of premises and the shared co-ownership, and the Civil Code regulations on co-ownership. As a result of the findings, an interpretive conclusion is drawn in accordance with which co-owners of separated premises who participate in passing resolutions on the management of a common property, have one common vote carrying weight equal to their indivisible share in the co-ownership of a common property. The discussion offers a series of arguments for the validity of the present thesis, and presents views on the problem discussed, as expressed in the science of civil law and judicial decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Gniewek, Prawo rzeczowe, wyd. 8, Warszawa 2010.
 2. J. Pisuliński, [w:] System prawa prywatnego, t. 4: Prawo rzeczowe, pod red. E. Gniewka, wyd. 2, Warszawa 2007.
 3. R. Strzelczyk, [w:] R. Strzelczyk,A. Turlej, Własność lokali. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2010.
 4. H. Cioch, H. Witczak, Zasada superficies solo cedit w prawie polskim, "Rejent" 1999, nr 5.
 5. Т. Dybowski, Części składowe rzeczy, "Nowe Prawo" 1969, nr 1.
 6. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, wyd. 4, Warszawa 2012.
 7. M. Kuryłowicz, Zasada superficies solo cedit w rozwoju historycznym, [w:] Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997.
 8. Nieruchomość wspólna według ustawy o własności lokali, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1995, nr 2.
 9. J. Ignatowicz, Komentarz do ustawy o własności lokali, Warszawa 1995.
 10. M. Nazar, Własność lokali. Podstawowe zagadnienia cywilnoprawne, Lublin 1995.
 11. E. Drozd, Zarząd nieruchomością -wspólną -według ustawy o -własności lokali, "Rejent" 1995.
 12. M. Sychowicz, O tak zwanej współwłasności przymusowej, "Państwo i Prawo" 1981, nr 4.
 13. J. Ignatowicz, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. J. Ignatowicza, J. Pietrzykowskiego, t. 1, Warszawa 1972.
 14. E. Gniewek, [w:] System prawa prywatnego, t. 3: Prawo rzeczowe, pod red. T. Dybowskiego, wyd. 2, Warszawa 2007.
 15. Z.K. Nowakowski, [w:] System prawa cywilnego, t. 2: Prawo -własności i inne prawa rzeczowe, pod. red. J. Ignatowicza, Wrocław 1977.
 16. A. Karnicka-Kawczyńska, J. Kawczyński, Zarząd wspólną rzeczą (na gruncie przepisów kodeksu cywilnego), "Prawo Spółek" 2000, nr 6.
 17. M. Uliasz, Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu (cz. I), "Monitor Prawniczy" 2002, nr 18.
 18. R. Dziczek, Własność lokali. Komentarz. Wzory pozwów i wniosków sądowych, wyd. 6, Warszawa 2012.
 19. A. Karnicka-Kawczyńska, J. Kawczyński, Współwłasność jako szczególna forma -własności. Problematyka i wzory pism, wyd. 2, Warszawa 2004.
 20. J. Kozińska, Status prawny zarządu -wspólnoty mieszkaniowej - zagadnienia -wybrane, "Rejent" 2003, nr 12.
 21. S. Grzybowski, [w:] System prawa cywilnego, t. 1: Część ogólna, pod. red. S. Grzybowskiego, Wrocław 1985.
 22. M. Pyziak-Szafnicka, [w:] System prawa prywatnego, t. 1: Prawo cywilne - część ogólna, pod red. M. Safjana, Warszawa 2007.
 23. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna, wyd. 11, Warszawa 2011.
 24. A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, wyd. 2 zm., Warszawa 2001.
 25. Z. Radwański, Funkcja społeczna, treść i charakter prawny odrębnej -własności lokali, "Studia Cywilistyczne" 1968, t. XI.
 26. O funkcjach nieruchomości wspólnej i wspólnoty mieszkaniowej na gruncie ustawy o -własności lokali, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, pod red. J. Bieluka [et al.], Białystok 2012.
 27. E. Gniewek, Własność osobista lokali mieszkalnych w prawie polskim, Wrocław 1986.
 28. J. Skąpski, Własność lokali w świetle ustawy z 24 czerwca 1994 г., "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1996, nr 2.
 29. A. Wąsiewicz, Powstanie, istota i zniesienie -współwłasności ułamkowej, Poznań 1965.
 30. A. Wąsiewicz, Formy -współwłasności i ich istota, "Nowe Prawo" 1969.
 31. J. Wasilkowski, Zarys prawa rzeczowego, Warszawa 1963.
 32. A. Gola, J. Suchecki, Najem i własność lokali. Przepisy i komentarz, wyd. 2 rozszerz., Warszawa 2000.
 33. B. Janiszewska, Uczestnictwo współwłaścicieli lokali w glosowaniu nad uchwałami, "Monitor Prawniczy" 2011,nr l9.
 34. P. Pełczyński, Zaskarżanie uchwal -wspólnoty mieszkaniowej na gruncie ustawy o własności lokali, "Rejent" 2000, nr l0.
 35. E. Gniewek, Problem udziału we współwłasności (wspólności) łącznej, [w:] O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. Alfreda Kleina, pod red. E. Gniewka, Kraków 2000.
 36. Prawo rodzinne i opiekuńcze, pod red. T. Smyczyńskiego, Warszawa 2009.
 37. K. Gołębiowski, Zarząd majątkiem wspólnym małżonków, Warszawa 2012.
 38. A. Herbet, Spółka cywilna. Konstrukcja prawna, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu