BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawlik Zdzisław
Tytuł
Użytkowanie wieczyste w świetle wypowiedzi Profesora Jerzego Ignatowicza
Perpetual Usufruct in the Light of Professor Jerzy Ignatowicz's Discussion
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 1, s. 21-34
Słowa kluczowe
Prawo nieruchomości, Użytkowanie wieczyste, Nieruchomości
Real estate law, Long-term lease, Real estate
Uwagi
summ.
Ignatowicz Jerzy
Abstrakt
W artykule przedstawiono poglądy prof. Jerzego Ignatowicza, krytycznie oceniające otaczającą go rzeczywistość w odniesieniu do użytkowania wieczystego. Starano się jednak ukazać również pozytywne rozwiązania pojawiających się problemów.

In his critical analysis of the issues of perpetual usufruct, Professor Jerzy Ignatowicz posed three basic questions in this respect. The first question concerns the purposefulness of maintaining the perpetual usufruct right or a similar property right in a market economy. Secondly, if the answer to the first question is positive, the author discusses the purposefulness of replacing the perpetual usufruct right with a similar construction. Thirdly, if it is legitimate to maintain the perpetual usufruct in the Polish system of law, he suggests a discussion on the form of modifying the property right in question, so that it becomes more adapted to the current social and economic conditions than so far, at the same time indicating a series of questions in this respect, addressed to the legislator. Professor Ignatowicz recognises the need to maintain the right of perpetual usufruct or a similar right. In noticing the drawbacks of the right in question, he stresses the importance of stability in the area of property law, and consequently opts for maintaining the perpetual usufruct right, yet at the same time stressing the necessity for its modification. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Winiarz, Ćwierć -wieku użytkowania -wieczystego, [w:] Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego, Lublin 1998.
 2. J. Ignatowicz, Użytkowanie wieczyste de lege ferenda, [w:] Studia Iuridica. Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tomasza Dybowskiego, Warszawa 1994.
 3. H. Witczak, Wygaśnięcie użytkowania wieczystego, Warszawa 2005.
 4. A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.
 5. A. Cisek, K. Górska, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2013.
 6. J. Szachułowicz, [w:] Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, pod red. J. Szachułowicza, M. Krassowskiej, A. Łukaszewskiej, Warszawa 2003.
 7. J. Majorowicz, Aktualność instytucji użytkowania -wieczystego, "Przegląd Sądowy" 1999, nr 9.
 8. A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998.
 9. J. Bełdowski, Europejskie prawo umów, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 2004, z. 3.
 10. S. Kalus, Perspektywy stworzenia europejskiego prawa rzeczowego, [w.] Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, pod red. L. Ogiegły, W. Popiołka, M. Szpunara, Kraków 2005.
 11. M. Pazdan, Co dalej z użytkowaniem -wieczystym, "Gazeta Prawna", 25.07.2005.
 12. T. Smyczyński, Użytkujcie długo i szczęśliwie, "Rzeczpospolita", 25.07.2005.
 13. H. Cioch, H. Witczak, Przekształcenia użytkowania -wieczystego. Komentarz, Warszawa 2002.
 14. A. Cisek, J. Kremis, Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Komentarz, Kraków 1999.
 15. Z. Czarnik, Użytkownik wieczysty -właścicielem, Warszawa 1999.
 16. Z. Radwański, W sprawie skutków prawnych nowelizacji art. 128 k.c., "PiP" 1990, z. 4.
 17. J. Frąckowiak, Prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego a użytkowanie -wieczyste gruntu przysługujące temu przedsiębiorstwu, "Rejent" 1996, nr 1.
 18. Z. Gawlik, [w:] Glosa do orz. SN z 14.03.1995, MP 1993, nr 3.
 19. P. Bielski, [w:] Glosa do orz. SN z 10.04.2000, "Rejent" 2003,nr 2.
 20. H. Cioch, H. Witczak, Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania, Warszawa 2002.
 21. E. Gniewek, Oprzyszłości użytkowania wieczystego, "Rejent" 1999, nr 2.
 22. B. Wierzbowski, O przydatności użytkowania -wieczystego, [w.]Honeste vivere... Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, pod red. E. Gajdy, A. Sokala, Toruń 2001.
 23. H. Cioch, Prawo użytkowania wieczystego de lege lata i de lege ferenda, "Rejent" 2003, nr 3.
 24. E. Drozd, Użytkowanie -wieczyste w świetle zmienionej ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (zagadnienia -wybrane), "Rejent" 1991, nr 6.
 25. M. Bednarek, Przemiany własności w Polsce, Warszawa 1994.
 26. A. Cisek, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 4: Prawo rzeczowe, pod red. E. Gniewka, Warszawa2005.
 27. G. Bieniek, W sprawie przyszłości użytkowania -wieczystego, [w:] Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005.
 28. E Skowrońska, Orzecznictwo sądowe. Użytkowanie wieczyste, "PUG" 1995, nr 5.
 29. Bernarczyk, Użytkowanie wieczyste własności nierówne, "Rzeczpospolita", 03.02.2005.
 30. W. Pańko, Oprawie -własności i jego współczesnych funkcjach, Katowice 1984.
 31. Nowy kodeks cywilny. Zmiana nie taka prosta, "Rzeczpospolita", 01.10.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu