BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuryłowicz Marek
Tytuł
Okupacja i prawo - antyczne i współczesne refleksje humanisty (Mieczysław Jastrun)
Okkupation und Recht - antike und moderne Reflexionen eines Humanisten (Mieczysław Jastrun)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 1, s. 53-63
Słowa kluczowe
Wojna Światowa II, Historia społeczno-gospodarcza, Miejsce człowieka w społeczeństwie, Sytuacja społeczno-polityczna
World War II, Socio-economic history, Person's role in society, Social and political conditions
Uwagi
Zsfg.
Jastrun Mieczysław
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono poglądy Mieczysława Jastruna, eseisty i poety, który zwrócił szczególną uwagę na problemy egzystencji ludzkiej i grozę życia w okresie okupacji.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Błoński, Poeci i inni, Kraków 1956.
 2. J. Łukasiewicz, Mieczysława Jastruna spotkania w czasie, Warszawa 1982.
 3. S. Stabryła, Antyk w poezji Mieczysława Jastruna (w łatach 1929-1959), "Eos" 1977, nr LXV.
 4. W. Stańczak, Antyk we współczesnej poezji polskiej (1956-1980), Wrocław 1986.
 5. J.J. Winckelmann, Dzieje sztuki starożytnej, przeł. T. Zatorski, Kraków 2012.
 6. M. Jastrun, Podobny do bogów, [w:] Eseje, Warszawa 1962.
 7. S. Stabryła, Hellada i Roma w Polsce Ludowej. Recepcja antyku w literaturze polskiej w latach 1945-1975, Kraków 1983.
 8. Tukidydes, Wojna peloponeska, przeł., przedm. i przypisy K. Kumaniecki, Warszawa 1988.
 9. M. Jastrun, Dzienniki i -wspomnienia, Warszawa 1955.
 10. M. Jastrun, Pamięć i milczenie, do druku przygot. A. Lam, Pułtusk 2006.
 11. Państwo, w którym prawo rzymskie przestało istnieć, [w:] Oprawie ijego dziejach księgi dwie. Księga II, Białystok - Katowice 2010.
 12. Mgła, [w:] Dzienniki i wspomnienia, Warszawa 1955.
 13. Czy dehumanizacja słowa?, [w:] Forma i sens poezji, Warszawa 1988.
 14. Tomasz Mann czyli o powołaniu artysty, [w:] Wizerunki, Warszawa 1956.
 15. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a -współczesność, Warszawa 1988.
 16. Prawo rzymskie jako uniwersalna metafora etyczna - na przykładzie utworów Louisa Aragona i Mieczysława Jastruna, [w:] Prawo rzymskie a kultura prawna Europy, Lublin 2008.
 17. Roman law as a universal ethical metaphor (on the example of Louis Aragon and Mieczysław Jastrun), [in:] Roman Law and European Culture, Lublin 2008.
 18. M. Kuryłowicz, Aspetti etici e simbolici nell'insegnamento del dirit- to romano, [w:] XII Colloquio dei romanisti dell Europa centro-orientale e deli 'Asia, Irkuck 2009.
 19. M. Jastrun, Dziennik 1955-1981, oprac. M. Rydlowa, Kraków 2002.
 20. W. Wołodkiewicz, Prawo rzymskie lekiem na ukąszenie komunizmu. Przypadek Adama Ważyka, "Palestra" 2008, 53, nr 9-10.
 21. M. Jońca, Prawo rzymskie. Marginalia, Lublin 2012.
 22. W. Wołodkiewicz, Europa i prawo rzymskie. Szkice z historii europejskiej kultury prawnej, Warszawa 2009.
 23. K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, wyd. 5, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu