BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Leszek, Maroń Grzegorz
Tytuł
Pojęcie i treść zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających : uwagi porównawcze
The Concept and Content of Legal Principles and General Clauses : Comparative Remarks
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 1, s. 81-91
Słowa kluczowe
Prawo, Prawodawstwo, Teoria prawa, Źródła prawa
Law, Legislation, Law theory, Sources of law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie ma na celu porównawcze ujęcie dwóch istotnych konstrukcji normatywnych współczesnych porządków prawnych - zasad prawa oraz generalnych klauzul odsyłających z punktu widzenia odrębności ich pojmowania oraz różnic w zakresie ustalania (rekonstrukcji) normatywnych treści. (fragment tekstu)

The paper deals with the comparative analysis of the concept of legal principles and general reference clauses. The legal principle is the intra-legal value, appearing in various ways in the legal order, with the fundamental set of principles formed directly in the normative acts. The general clause is presented in the paper as the reference to the extra-legal values, expressed in the legal text (by the name) but substantially left open. That empowers the court to define the name of the clause and to find its content, what means fulfilling the criterion with the axiology, balancing individual preferences of the court and socially determined values. Reconstruction of the principles and the clauses restricts the role of the linguistic rules of interpretation, strengthening the impact of axiologically involved systemic, teleological and functional rules.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. S. Wronkowska, M. Zieliński, Z. Ziembiński, Zasady prawa. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1974.
 2. M. Kordela, Zasady prawa. Studium teoretyczno-prawne, Poznań 2012.
 3. G. Maroń, Zasady prawajako składnik kultury prawnej, [w:] Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych?, pod red. O. Nawrota, S. Sykuny, J. Zajadło, Warszawa 2012.
 4. C. Bäcker, Rules, Principles, and Defeasibility, [w] On the Nature of Legal Principles, pod red. M. Borowskiego, "Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie" 2010, nr l19.
 5. G. Maroń, Zasadyprawa. Pojmowanie i typologie a rola w wykładni prawa i orzecznictwie konstytucyjnym, Poznań 2011.
 6. G. Maroń, Dworkinowska wizja zasad prawa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego", Prawo 6, Rzeszów 2008.
 7. G. Maroń, Formuła ważenia zasad prawa jako mechanizm usuwania ich kolizji na przykładzie koncepcji Roberta Alexego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego", Prawo 7, Rzeszów 2009.
 8. R. Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Oxford 2002, s. 58; Idem, On the Structure of Legal Principles, "Ratio Iuris" 2000, No 3.
 9. M. Van Hoecke, Law as Communication, Oxford 2002.
 10. A.Wolter, Prawo cywilne. Cześć ogólna, Warszawa 1977.
 11. L. Morawski, Kilka uwag w sprawie sędziowskiego aktywizmu, [w:] Dyskrecjonalność wprawie, pod red. T. Staweckiego, W. Staśkiewicza, Warszawa 2010.
 12. J. Wróblewski, Wartości a decyzja sądowa, Wrocław 1973.
 13. E. Morawska, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Toruń 2003.
 14. A. Kalisz, L. Leszczyński, Zasady prawa w stosowaniu prawa -wspólnotowego, "Europejski Przegląd Sądowy" 2005, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu