BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Aneta
Tytuł
Żądanie dowodowe strony w ogólnym postępowaniu administracyjnym
Statement of the Claim in General Administrative Proceedings
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 1, s. 93-104
Słowa kluczowe
Prawo, Prawo administracyjne, Kodeks postępowania administracyjnego, Postępowanie sądowe, Postępowanie administracyjne, Postępowanie dowodowe
Law, Administrative law, Code of Administrative Procedure (CAP), Legal proceedings, Administrative proceedings, Evidence proceeding
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie dyskusji dotyczącej roszczenia strony o zbadaniu dowodów w kontekście postanowień przyjętych w doktrynie, jak i zawartych w orzeczeniach sądowych.

The paper presents a legal analysis of a party's claim for examination of evidence in the course of preliminary investigation. Procedural powers of a party to claim examination of evidence provides the party with a possibility of submitting facts or evidence which the party has. Additionally, it provides the party with a possibility of active participation in the proceedings as well as that of having an influence on the process of establishing factual findings and effective defence of the party's interests. It needs to be emphasised that the adjudicating agency is not bound by the party's claim for examination of evidence because it is the agency that decides whether to accept the evidence presented by the party or to reject it. The agency has to accept the party's claim for examination of evidence if the object of the evidence involves circumstances which are important to the case. The objective of the paper is to present a discussion concerning a party's claim for examination of evidence in the context of the stipulations adopted in the doctrine as well as made in judicial decisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. S. Rozmaryn, O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, "Prokuratura i Prawo" 1961,z. 12.
  2. E. Iserzon, [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970.
  3. Cz. Martysz, [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2007.
  4. B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004.
  5. Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999.
  6. A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2008.
  7. Cz. Martysz, [w:] G. Łaszczyca, Cz. Martysz, A. Matan,Postępowanie administracyjne ogólne, Warszawa 2003.
  8. Z.R. Kmiecik, Inicjatywa dowodowa w postępowaniu administracyjnym, "Prokuratura i Prawo" 2008, nr 6.
  9. Z.R. Kmiecik, Oświadczenia procesowe stron w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Lublin 2008.
  10. W. Dawidowicz, Zarys procesu administracyjnego, Warszawa 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu