BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nazar Mirosław
Tytuł
Prawo rodzinne w dorobku naukowym i orzeczniczym Profesora Jerzego Ignatowicza
Family Law in the Academic Research Output and Judicial Decisions of Professor Jerzy Ignatowicz
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 1, s. 105-119
Słowa kluczowe
Prawo rodzinne, Orzecznictwo sądu, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Ocena dorobku naukowego
Family law, Judicial decision, Supreme Court jurisdiction, Scholarly achievements estimating
Uwagi
summ.
Ignatowicz Jerzy
Abstrakt
W ciągu kilkudziesięciu lat profesor Jerzy Ignatowicz łączył pracę naukową oraz z pracą sędziego Sądu Najwyższego. W swojej pracy naukowej zajmował się przede wszystkim problematyką prawa rodzinnego, prawa własności oraz prawa spółdzielczego. W niniejszym artykule omówiono dorobek pracy Profesora, zarówno jako wykładowcy, jak i sędziego oraz jego wkład w rozwój prawa.

Over several dozen years, Profesor Jerzy Ignatowicz combined his academic work and his work as a Supreme Court judge. In his academic work, he mainly dealt with the issues of family law (including the issues concerning the protection of the marital status rights), property law and cooperative law. He dealt with similar issues in the majority of cases he tried as a Supreme Court judge. The present article discusses the output of Professor J. Ignatowicz's work both as a scholar and a judge, his contribution to the development of family law, influence on the interpretation and application of family law, as well as a permanent contribution to the development of the science of family law. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. K. Stefaniuk, Jerzy Ignatowicz (1914-1997), [w:] Profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UMCS 1949-2009. Księga jubileuszowa z okazji sześćdziesięciolecia Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, pod red. nauk. A. Przyborowskiej-Klimczak, Lublin 2009.
 2. Bibliografia prac Profesora Jerzego Ignatowicza, [w:] Z zagadnień cywilnego prawa materialnego i procesowego (Księga poświęcona Profesorowi Jerzemu Ignatowiczowi, pod. red. M. Sawczuka, Lublin 1988.
 3. System prawa rodzinnego i opiekuńczego, pr. zbiór, pod red. J.St. Piątowskiego, Wrocław 1985.
 4. J. Ignatowicz, K. Piasecki, J. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem., pr. zbiór, pod red. J. Pietrzykowskiego, Warszawa (wyd. 1 - 1990, wyd. 2 - 1993).
 5. J. Gajda, J. Ignatowicz, J. Pietrzykowski, K. Pietrzykowski, J. Winiarz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pr. zbiór, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa (wyd. 1 - 2003, wyd. 2- 2010, wyd. 3 - 2012).
 6. S. Breyer, В. Dobrzański, S. Gross, M. Grudziński, J. Ignatowicz, A. Stelmachowski, Z. Wiszniewski, Kodeks rodzinny. Komentarz, pr. zbiór, pod red. M. Grudzińskiego, J. Ignatowicza, wyd. 1, Warszawa 1955 (wyd. 2, Warszawa 1959).
 7. S. Breyer, В. Dobrzański, S. Gross, M. Grudziński, J. Ignatowicz, A. Stelmachowski, Z. Wiszniewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pr. zbiór, pod red. M. Grudzińskiego, J. Ignatowicza, wyd. 1, Warszawa 1966 (pod red. B. Dobrzańskiego, J. Ignatowicza, wyd. 2, Warszawa 1975).
 8. J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, wyd. l, Warszawa 1987.
 9. Kilka uwag o przyszłych zmianach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] Prace cywilistyczne, pod red. nauk. S. Wójcika, Warszawa 1990.
 10. Ochrona stanu cywilnego, [w:] System prawa rodzinnego i opiekuńczego, s. 74-121; Wprowadzenie, cz. II, pkt B: Dochodzenie stanu cywilnego, [w:] K.r.o. Komentarz, 1993.
 11. J. Ignatowicz, Stan cywilny i jego ochrona, "Annales UMCS. Sectio G" 1963, vol. X.
 12. Udział prokuratora w sprawach o prawa stanu cywilnego w świetle przepisów obowiązujących od dnia 1 stycznia 1965 r., "PiP" 1966, nr 4-5.
 13. Uregulowanie stosunków prawnorodzinnych i prawnoosobowych w nowym prawie o aktach stanu cywilnego z 1986 r., "PiP" 1987, nr 2.
 14. Interwencja uboczna w sprawach oprawa stanu, "NP" 1959, nr 1.
 15. Z. Radwański, A. Olejniczak, Prawo cywilne - część ogólna,Warszawa2011.
 16. M. Nazar, [w:] J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012.
 17. J.St. Piątowski, Zmiany w prawie rodzinnym, "PiP" 1976, nr 4.
 18. J. Ignatowicz, Nowa forma zawierania małżeństw (art. 10 Konkordatu), "PS" 1994, nr 2.
 19. M. Nazar, Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem postanowień podpisanego 28 lipca 1993 r. Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, "KPP" 1996, nr 3.
 20. W. Góralski, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa 1998.
 21. T. Smyczyński, Nowelizacja prawa małżeńskiego, "PiP" 1999, nr 1.
 22. J. Krukowski, Konkordat Polski. Znaczenie i realizacja, Lublin 1999.
 23. A. Mączyński, Znaczenie prawne aktu małżeństwa w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego, [w:] Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, pod. red. M. Pazdana, Katowice 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu