BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzyszcz Andrzej
Tytuł
Organizacja niemieckiego resortu sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945
The Organisation of the German Department of Justice in the General Government in the Years 1939-1945
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 1, s. 121-133
Słowa kluczowe
Sprawiedliwość, Wymiar sprawiedliwości, Sądownictwo
Justice, Judiciary, Judicature
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Generalne Gubernatorstwo
Abstrakt
Uwagę poświęcono roli niemieckiego resortu sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945. Przedstawiono ocenę, czy rozwiązania stosowane w Rzeszy wprowadzono także w Generalnym Gubernatorstwie. Wskazano również różnice wynikające ze specyfiki sprawowania nadzoru nad dualistycznym systemem sądownictwa.

The General Government was an area of unclear political and legal status which included the central Polish territories occupied by Germany. It was ruled by the Governor General Hans Frank, who was formally directly subordinate to Hitler. The central body of the German administration of the occupied territories was the Office of Governor General that was subordinate to Frank (since 1941 known as the Government of the General Government). This institution included the Department of Justice (since 1941 known as the Chief Department of Justice). The head of this Department, Kurt Wille, held the office almost throughout the whole period of occupation in the General Government. At the district level, the current administrative authority over jurisdiction was held by the head of the department of justice in the office of the chief of the district. The most characteristic feature of the department of justice of the GG was the dual system of jurisdiction. One level was the German jurisdiction: special courts, German courts, superior German courts. The other was the Polish jurisdiction: courts of appeal, regional courts and magistrate courts (the official term applied since the incorporation of the District of Galicia in 1941, was non-German jurisdiction). The Polish jurisdiction (non-German jurisdiction) was governed and controlled both by the German administration of the department of justice, and the German jurisdiction. Moreover, the department of justice also governed the Polish public prosecutors' office, bar and notary profession, as well as the German bar and notary profession, the German public prosecutors' office and penology. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Weinkauf, Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus. Ein Uberblick, [w:] Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, Band 16/1 > Die deutsche Justiz und der Nationalismus < Teil I, Stuttgart 1968.
 2. L. Gruchmann, Justiz im Dritten Reich 1933-1940. Anpassung und Unterwerfung in der Ära Gürtner, München 1988.
 3. F. Ryszka, Państwo stanu -wyjątkowego. Rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy, wydanie 3 popr. i uzup., Wrocław 1985.
 4. Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Organizacja i funkcjonowanie, Lublin 2008.
 5. A. Konieczny, Organizacja -wymiaru sprawiedliwości na Śląsku w latach II wojny światowej, "Acta Universitatis Wratislaviensis", Prawo CCXLIX, Studia Historyczno-Prawne pod red. A. Koniecznego, Wrocław 1996.
 6. M. Mączyński, Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego dla zajętych obszarów polskich w latach 1939-1945. Ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa jako stolicy Generalnego Gubernatorstwa, Kraków 2012.
 7. A. Weh, Prawo Generalnego Gubernatorstwa w układzie rzeczowym z objaśnieniami i szczegółowym skorowidzem, wyd. 3, Kraków 1941.
 8. A. Klafkowski, Okupacja niemiecka w Polsce w świetle prawa narodów, Poznań 1946.
 9. A. Wrzyszcz, Z badań nad administracją -wymiaru sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie (1939-1945), "Czasopismo Prawno-Historyczne" 2003.
 10. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007.
 11. W. Ćwik, J. Reder, Lubelszczyzna - dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju -władz, Lublin 1977.
 12. Kozera, M. Wojtasik, Zarys administracyjny niemieckiej okupacji Generalnej Guberni (komentarz i teksty źródłowe), Chełm2008.
 13. Cz. Madajczyk, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 1970.
 14. R. Herzog, Grundzüge der deutschen Besatzungsverwaltung in den ost- und südosteuropäischen Ländern -während des zweiten Weltkrieges, Tübingen 1955.
 15. Zarys organizacji sądownictwa niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945, "Zeszyty Majdanka" 1991, t. XIII.
 16. O organizacji okupacyjnego sądownictwa polskiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945, "Zeszyty Majdanka" 1992, t. XIV.
 17. Z. Mańkowski, Niemieckie "prawo " w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Kontrowersje, [w:] Z historii państwa, prawa, miast i Polonii. Prace ofiarowane Profesorowi Władysławowi Ćwikowi w czterdziestolecie Jego pracy twórczej, pod red. J. Ciągwy, T. Opasa, Rzeszów 1998.
 18. Z. Zarzycki, Rozwód w świetle akt Sądu Okręgowego w Krakowie -w latach 1918-1945. Studium historyczno-prawne, Kraków 2010.
 19. J. Mazurkiewicz, L. Policha, Dzieje sądownictwa lubelskiego w latach 1915-1944, maszynopis w Katedrze Historii Państwa i Prawa UMCS w Lublinie.
 20. Z. Mańkowski, Między Wisłą a Bugiem. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin 1982.
 21. J. Szarycz, Sędziowie i sądy w Polsce w latach 1918-1988, Warszawa 1988.
 22. D. Schenk, Hans Frank. Biografia generalnego gubernatora, Kraków 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu