BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Michał
Tytuł
Posiadanie służebności przesyłu
Possession of a Utility Easement
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2013, vol. 60, nr 1, s. 135-146
Słowa kluczowe
Prawo energetyczne, Gazownictwo, Kodeks cywilny
Energy law, Gas manufacture, Civil Code
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł omawia kwestię zdolności do posiadania służebności przesyłu. Zakłada się, że posiadaczem służebności przesyłu może być przedsiębiorca, którego główna działalność polega na dostarczaniu lub usuwaniu płynów, gazów lub energii.

A utility easement was introduced into the Civil Code by virtue of the act of 30 April 2008 amending the Civil Code and some other laws (Journal of Laws 2008, No. 116, item 731). It is recognised as a type of easement that is separate from an easement appurtenant or easement in gross, the aim of which is to increase the utility of a utility service. A utility easement falls under the category of affirmative easements (involving the use of encumbered real estate). Thus, the provisions of Article 352 of the Civil Code, which regulate the holding of an easement, will apply here. Due to the regulations on an easement appurtenant (Article 3054 of the Civil Code) applying to a utility easement, part of observations made in the present article may also apply to an easement appurtenant. The article discusses the question of the capacity to hold a utility easement. It is assumed that a holder of a utility easement right may be an entrepreneur whose main activity involves the supply or removal of fluids, or electric energy gases (the so-called utility entrepreneur). What a utility easement is considered to involve is the installment and exploitation of utility appliances situated on another person's real estate. In conclusion, a thesis is made that due to the specific features of possession of a utility easement, it may be recognised as a form separate from autonomous possession or dependent possession mentioned in Article 336 of the Civil Code (in a similar manner part of the doctrine qualifies the tenure of perpetual usufruct). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Ignatowicz, Ochrona posiadania, Warszawa 1963, s. 27; J. Ignatowicz. K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012.
 2. G. Bieniek, .Jeszcze raz w sprawie statusu cywilnoprawnego urządzeń przesyłowych, "Monitor Prawniczy" 2008, nr 20.
 3. G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2008.
 4. S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2011.
 5. J.M. Kondek, Służebność przesyłu. Nowe ograniczone prawo rzeczowe, "Przegląd Sądowy" 2009.
 6. E. Gniewek, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 4: Prawo rzeczowe, pod red. E. Gniewka, wyd. 3, Warszawa 2012.
 7. A. Wąsiewicz, [w:] System Prawa Cywilnego, t. 2: Własność i inne prawa rzeczowe, pod red. J. Ignatowicza, Wrocław 1977.
 8. J. Ignatowicz, Ochrona posiadania, s. 51; Idem, Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 1972.
 9. A. Stelamchowski, Istota i funkcja posiadania, Warszawa 1958.
 10. A. Ochanowicz, Recenzja pracy A. Stelmachowskiego "Istota i funkcja posiadania ", "Nowe Prawo" 1958, nr 5.
 11. M. Gocłowski, Posiadanie w ujęciu kodeksu cywilnego (Prawo podmiotowe czy stan faktyczny?), "Państwo i Prawo" 2001, nr 2.
 12. M. Godlewski, Zasiedzenie służebności przesyłu, "Monitor Prawniczy" 2010, nr 7.
 13. B. Rakoczy, Służebność przesyłu w praktyce, Warszawa 2009.
 14. A. Kunicki, Przedmiot i zakres sądowej ochrony posiadania, "Państwo i Prawo" 1962.
 15. K. Zaradkiewicz, Kodeks cywilny, t. 1: Komentarz do art. 1-449, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa2011.
 16. P. Lewandowski, Zagadnienia podmiotowe służebności przesyłu, "Państwo i Prawo" 2010, nr 6.
 17. B. Rakoczy, Służebność przesyłu w praktyce, Warszawa 2012.
 18. G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2008.
 19. K.A. Dadańska, [w:] Kodeks cywilny, t. 2: Własność i inne prawa rzeczowe, pod red. A. Kidyby, Warszawa 2012.
 20. J. Gołaczyński, [w: ] System Prawa Prywatnego, t. 4: Prawo rzeczowe, pod red. E. Gniewka, wyd. 2, Warszawa 2007.
 21. J. Ignatowicz, Ochrona posiadania, s. 76-76. Zob. też: W. Czachórski, Pojęcie i treść posiadania, "Nowe Prawo" 1957, nr 5.
 22. M. Rafacz-Krzyżanowska, Posiadanie w projekcie kodeksu cywilnego, "Państwo i Prawo" 1960.
 23. W. Czachórski, [w:] J. Wasilkowski, Prawo rzeczowe w zarysie, Warszawa 1957.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu