BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Wioletta (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
The Effect of Stabilization Programmes on Economic Growth
Wpływ programów stabilizacyjnych na wzrost gospodarczy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 31, s. 27-34, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Programy stabilizacyjne, Wzrost gospodarczy, Czynniki wzrostu gospodarczego
Stabilization programs, Economic growth, Factors of economic growth
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kraje, które mają zachwianą równowagę bilansu płatniczego mogą skorzystać z pomocy finansowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW). W tym celu MFW uruchomił różne programy stabilizacyjne, których podstawę stanowi monetarystyczny model bilansu płatniczego. Kraje, które uzyskują finansowe wsparcie od MFW zobowiązują się realizować restrykcyjną politykę fiskalną i pieniężną w trakcie trwania kredytu. W latach 1953-2011 bardzo dużo krajów uczestniczyło w programach stabilizacyjnych MFW, a kwota udzielonych pożyczek rosła w sposób wykładniczy. Wielu ekonomistów badało wpływ programów stabilizacyjnych na wzrost gospodarczy krajów, które korzystają ze wsparcia MFW. Z większości badań empirycznych wynika, że przynajmniej w krótkim okresie uczestnictwo w programie stabilizacyjnym ma niekorzystny wpływ na stopę wzrostu gospodarczego. Następuje spowolnienie wzrostu lub wręcz jego zahamowanie. (abstrakt oryginalny)

The primary role of the IMF is to support the members when they have problems with balance of payments disequilibrium. For this purpose IMF developed various stabilization programmes that are based on the monetary approach to the balance of payments. A country can participate in IMF loan when it realizes tight monetary and fiscal policies. During period 1953-2011 a lot of countries participated in IMF programmes and the amount of approved IMF loans increased exponentially. There are a lot of empirical studies that focus on the effect of IMF's stabilization programmes on output growth in supported countries. Most of them show that the participation in IMF loan programmes reduce or have negative impact on the output growth at least in short-run. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenor P.-R., 2004, The Economics of Adjustment and Growth, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, London, England.
 2. Barro R.J., Lee J.-W., 2005, IMFprograms: who is chosen and what are the effects?, "Journal of Monetary Economics", 52(7).
 3. Binder M., Bluhm M., 2010, On the Conditional Effects of IMF Program Participation on Output Growth, "CESifo Working Papers", 3161.
 4. Bird G., 1994, Changing partners: perspectives and policies of the Breton Woods institutions, "Third World Quarterly", 15(3).
 5. Bordo M.D., James H., 2000, The International Monetary Fund: its present role in his- toricalperspective, "NBER Working Paper", 7724.
 6. Dicks-Mireaux L., Mecagni M., Schadler S., 2000, Evaluating the effect of IMF lending to low-income countries, "Journal of Development Economics", 61.
 7. Khan M.S., Montiel P., Haque N.U., 1986, Adjustment with Growth: Relating the Analytical Approaches of the World Bank and the IMF, "The World Bank Discussion Papef', 10.
 8. Killick T., Malik M., Manuel M., 1990, What can we know about the effects of IMF programmes, "ODI Working Paper", 47.
 9. Knight M., Santaella J.A., 1997, Economic determinants of IMF financial arrangements,"Journal of Development Economics", 54.
 10. Nowak W., 2012, Development of the Polak model, "Wroclaw Review of Law, Admin istration & Economics", 2(1).
 11. Polak J.J., 1957, Monetary Analysis of Income Formation and Payments Problems,"IMF Staff Papers", Palgrave Macmillan, 6(1).
 12. Polak J.J.,1997, The IMF Monetary Model. A Hardly Perennial, "Finance and Development", 10.
 13. Przeworski A., Vreeland J.R., 2000, The effect of IMFprograms on economic growth, "Journal of Development Economics", 62.
 14. Vreeland J.R., 2003, The IMF and Economic Development, Cambridge, Cambridge University Press.
 15. Yotzov V., 2001, Macroeconomic Models of the International Monetary Fund and the World Bank (Analysis of Theoretical Approaches and Evaluation of Their Effective Implementation in Bulgaria), "Bulgarian National Bank Discussion Papers", 14/2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu