BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rokita Jerzy (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Myślenie strategiczne : problemy stabilności i zmian
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 36, s. 270-274, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Planowanie strategiczne, Kadra kierownicza, Decyzje kierownicze, Otwartość na zmiany, Zarządzanie zmianami, Organizacje uczące się
Strategic planning, Managerial staff, Management decision, Openness to change, Change management, Learning organisations
Abstrakt
Niniejszy tekst jest rezultatem przekonania, do którego doszedłem w trakcie zajmowania się problematyką uczenia się organizacji. Otóż obok metod zarządzania ważną, jeśli nie najważniejszą rolę odgrywają sposoby myślenia kadry kierowniczej. "Metoda" jest bardziej lub mniej skomplikowanym narzędziem, którym ktoś się posługuje, angażując do tego swój umysł. Narzędzia te służą realizacji strategii, a myślenie, które umożliwia ich stosowanie, jest myśleniem strategicznym. Kluczowym problemem w myśleniu strategicznym jest problem stabilności i zmian przekonań, założeń, wartości, wyznawanych przez kadrę kierowniczą. Zmiany sposobów działania wymagają najczęściej uprzednich zmian sposobów myślenia. Stąd przekonanie, że poznawanie rzeczywistości organizacyjnej przez kadrę kierowniczą stanowi podstawę świadomego kierowania procesami zmian strategicznych. Mamy cztery problemy wymagające wyjaśnienia: jak menedżerowie postrzegają rzeczywistość?, jak myślą i działają strategicznie?, jak dokonywana jest identyfikacja problemów strategicznych, czyli jak przebiegają procesy zrozumienia strategicznego charakteru problemów?, jak należałoby rozpatrywać problem stabilności i zmiany w myśleniu strategicznym? (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartunek J.M., Changing Interpretative Schemes and Organizational Restructuring: the Example of a Religious Order, "Administrative Science Quarterly" vol. 29, 1984.
 2. Daft R.L., Weick K.E., Toward a Model of Organizations as Interpretation Systems, "Academy of Management Review" vol. 9, 1984.
 3. Donaldson G., Lorsch J.W., Decision Making at the Top, Basic Books, New York 1984.
 4. Dutton J.E., Jackson S.E., Categorizing Strategic Issues: Links to Organizational Action, "Academy of Management Review" vol. 12, 1987.
 5. Hellgren B., Lindell P., Melin L., Strategic Change as a Prism of Different Perspectives: Integrating Multiple Theoretical Perspectives (referat prezentowany na 13th Annual Strategic Management Society Conference, Chicago).
 6. Hellgren B., Melin L., The Role of Strategists' Way-of-Thinking in Strategic Change Processes, w: Strategic Thinking: Leadership and the Management of Change, eds J. Hendry, G. Johnson, J. Newton, John Wiley, Chichester 1993.
 7. Lindell P., Thinking, Acting, and Transformation: The Case of Ahlens, a Swedish Department Store Chain (referat prezentowany na British Academy of Management Annual Conference, Milton Keynes).
 8. Lindell P., Melin L., Gahmberg J., Hellgrust A., Melander A., Stability and Change in a Strategist's Thinking, w: Managerial and Organisational Cognition. Theory, Methods and Research, eds C. Eden, J.C. Spender, Sage, London 1998.
 9. Lyles M.A., Schwenk C.R., Top Management, Strategy and Organizational Knowledge Structures, "Journal of Management Studies" vol. 29 (2), 1992.
 10. Sims H.P., Lorenzi P., The New Leadership Paradigm: Social Learning and Cognition in Organizations, Sage, Newbury Park 1992.
 11. Weick K.E., Managerial Thought in the Context of Action, w: The Executive Mind: New Insights on Managerial Thought and Action, eds S. Strivastva i in., Jossey-Bass, San Francisco 1983.
 12. Weick K.E., Bougon M.G., Organizations as Cognitive Maps. Charting Ways to Success and Failure, w: H.P. Sims Jr., D.A. Gioia i in., The Thinking Organization: Dynamics of Organizational Social Cognition, Jossey-Bass, San Francisco 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu