BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrzygłód Urszula
Tytuł
Międzynarodowy kryzys finansowy - konsekwencje dla otoczenia regulacyjnego oraz procesów integracyjnych na rynkach finansowych Unii Europejskiej
International Financial Crisis - Implications for Regulatory Environment and Financial Markets Integration in the European Union
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 10, nr 3, s. 31-45, tab., wykr., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 4, Integracja i dezintegracja w sektorze finansowym
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rynki finansowe, Integracja finansowa
Financial crisis, Financial markets, Financial integration
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Międzynarodowy kryzys finansowy ostatnich lat odkrył słabości międzynarodowej architektury finansowej, w tym w szczególności niedoskonałości regulacji ostrożnościowych, także w Unii Europejskiej. Załamanie na rynkach finansowych odbiło się negatywnie na wskaźnikach integracji finansowej państw strefy euro i UE, ponieważ, jak się wydaje, to działalność transgraniczna bardziej niż krajowa ucierpiała na skutek kryzysu. Podjęte przez organy Unii Europejskiej działania reformujące system finansowy stanowią ambitny plan na najbliższe lata i ich realizacja powinna przyczynić się do poprawy warunków na rynkach finansowych, a także sprzyjać procesowi integracji finansowej, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania gospodarki Wspólnoty. (abstrakt oryginalny)

International financial crisis of the recent years has discovered weaknesses in the international financial architecture, including in particular the inadequacy of prudential regulations, also in the European Union. The collapse of financial markets influenced negatively the indicators of financial integration in the Euro zone countries and other EU member states. This is also due to the fact, that cross-border activity has suffered more during the crisis. The financial system reform measures taken by the authorities of the European Union's are an ambitious plan for the coming years and their implementation should improve the conditions in the financial markets and foster financial integration process, which is necessary for the proper functioning of the European economy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Driving European Recovery, Communication for the spring European Council, Brussels, 4.3.2009, COM(2009) 114.
 2. European Financial Integration Report 2008, Commission Staff Working Document SEC (2009) no. 19.
 3. European Financial Stability and Integration Report 2010, Commission Staff Working Paper, SEC (2011) no. 489, European Commission, Brussels, 08.04.2011.
 4. European Financial Integration and Stability Report 2011, Commission Staff Working Document, European Commission, Brussels 13.4.2012 SWD(2012) 103 final.
 5. Europejski nadzór finansowy, Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich, K0M(2009) 252, Bruksela, dnia 27.5.2009.
 6. Faruqee H., Key Concepts, Benefits and Risks, [w:] Integrating Europe's Financial Markets, ed. J. Decressin, H. Faruqee, W. Fonteyne, IMF, Washington 2007.
 7. Financial Integration in Europe 2011, European Central Bank 2011.
 8. Helleiner E., Pagliari S., The end of self-regulation ?, Hedge funds and derivatives in global governance, [w:] Global finance in crisis. The politics of international regulatory change, ed. E. Helleiner, S. Pagliari, H. Zimmermann, Abingdon & Oxon, Routledge, 2010.
 9. Jones E., Liberalized Capital Markets, State Autonomy, and European Monetary Union, European Journal of Political Research, 2003, no. 42.
 10. Jurkowska-Zeidler A., Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 11. Kowalak T., Integracja rynków kapitałowych w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2006.
 12. Markiewicz M., Opacka U., Integracja rynków finansowych Unii Europejskiej, [w:] Finanse. Acquis communataire, red. Z. Brodecki,lexis-Nexis, Warszawa 2004.
 13. Mrzygłód U., Procesy integracyjne na rynkach kapitałowych Unii Europejskiej, Materiały i Studia NBP 2010, nr 257.
 14. Opacka U., Rola zintegrowanych rynków finansowych w unii walutowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, nr 24, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2007.
 15. Polska wobec światowego kryzysu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
 16. Polski rynek finansowy w obliczu kryzysu finansowego w latach 2008-2009, Komisja Nadzoru Finansowego Warszawa 2010.
 17. Rajan R. G., Fault lines. How hidden structures still threaten the world economy, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2010.
 18. Szmelter M., Transmisja impulsów kryzysu finansowego lat 2007-2009 poprzez rynek derywatów kredytowych, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego nr 30, red. H. Treder, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 19. The high level group on financial supervision in the EU, Bruksela 25.02.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu