BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marchewka-Bartkowiak Kamilla
Tytuł
Reguły fiskalne w warunkach kryzysu finansów publicznych
Fiscal Rules in the Light of the Fiscal Crisis
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 10, nr 3, s. 47-59, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 4, Integracja i dezintegracja w sektorze finansowym
Słowa kluczowe
Reguły fiskalne, Kryzys finansowy, Finanse publiczne, Podatki
Fiscal rules, Financial crisis, Public finance, Taxes
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule zaprezentowano istotę i znaczenie reguł fiskalnych w polityce budżetowej ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu finansowego od 2008 roku. Autorka przedstawiła reguły fiskalne obowiązujące w Unii Europejskiej, czyli na poziomie ponadnarodowym oraz rozwiązania krajowe w tym zakresie. Uwagę zwrócono szczególnie na zakres i rodzaj reguł fiskalnych wdrożonych lub zmodyfikowanych w latach 20092010. (abstrakt oryginalny)

The article presents the essence and the meaning of the fiscal rules of the budgetary policy with particular emphasis on the period of financial crisis since 2008. The author presets the fiscal rules (criteria) in the European Union and national solutions. Attention is paid to the extent and nature of fiscal rules implemented or modified in the period 2009-2010. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson B., Minarik J. J., Design choices for fiscal policy rules, [w:] Fiscal Policy: current issues and challenges, Research Department Public Finance Workshop, Banca d'Italia 2007.
 2. Ayuso-i-Casals J., National fiscal governance reforms across EU Member States, analysis of the information contained in the 2009-2010 Stability and Convergence Programmes, "European Economy, Occasional Papers" 2010, no. 67.
 3. European economic forcast - spring 2011, "European Economy" no. 1, September 2011.
 4. Hallerberg M., von Hagen J., Organizacja procesu budżetowego w Polsce. Reguły budżetowe a stabilność fiskalna i gospodarcza, Sprawne Państwo, Program Ernst&Young, Warszawa 2006.
 5. Kopits G., Symanski S., Fiscal policy rules, "IMF Occasional Paper" 1998, no. 162.
 6. Korolewska M., Marchewka-Bartkowiak K., Zadłużenie samorządów terytorialnych w Polsce, [w:] G. Gołębiowski, Z. Szpringer (red.), Zadłużenie w Polsce. Wybrane zagadnienia, "Studia BAS" 2011, nr (4)28.
 7. Marchewka-Bartkowiak K., Zarządzanie długiem Skarbu Państwa. Implikacje dla strefy euro, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 8. Public finance in EMU, European Commission, "European Economy" 2009, no. 5.
 9. Public finance in EMU, European Commission, "European Economy" 2010, no. 4.
 10. Rozporządzenie Rady (WE) Nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.
 11. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U. C 83 z 30.3.2010, wcześniej Traktat o Wspólnocie Europejskiej (TWE).
 12. Uchwała Rady Europejskiej odnośnie Paktu o Stabilności i Wzroście Gospodarczym, Amsterdam, 17 czerwca 1997 (97/C 236/01).
 13. Rozporządzenia Rady Nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych, Dz.U. L 209 z 2.8.1997.
 14. Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1467 z dnia 7 lipca 1997 roku w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu Dz.U. L 209 z 2.8.1997.
 15. Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (UE) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu (COM(2010)522).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu