BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leśniak Marek, Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Finansowanie i wycena małych firm
Financing and Yaluing Small Firms
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 501-520, tab.,bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie przedsiębiorstwa, Wycena, Przedsiębiorstwo
Financing enterprises, Valuation, Enterprises
Uwagi
summ.
Abstrakt
Pierwsza część artykułu jest poświęcona źródłom finansowania małych przedsiębiorstw. Druga omawia zagadnienie wyceny takich podmiotów. Przedstawiona została specyfika małych firm i ich rola w gospodarce. Dokonano przeglądu źródeł finansowania małych firm, w tym funduszy UE i venture capital. Zaprezentowana została koncepcja i metodologia zastosowania "reguły kciuka". "Reguła kciuka" dostarcza formuł, które są stosunkowo łatwe w użyciu i zrozumiałe zarówno dla laików jak i osób profesjonalnie zajmujących się wyceną przedsiębiorstw. Niemniej wartości szacowane za pomocą formuł rynkowych powinny być weryfikowane i potwierdzane przez inne, bardziej rygorystyczne, metody. Zgłaszane są również pewne zastrzeżenia odnośnie do zastosowania "reguły kciuka": 1) formuły te są ze swojej natury bardzo ogólne; 2) nie ma jednej, uniwersalnej formuły; 3) nie wszystkie firmy są sprzedawalne.(abstrakt oryginalny)

First part of the paper deals with sources of financing for smali businesses. Second discusses valuation of smali enterprises. Specifics of smali firms and their role in the economy have been dis-cussed. The key sources of financing applied by smali firms have been reviewed, including EU funds and venture capital. The rule of thumb concept and methodology have been presented. The rule of thumb formulas are relatively easy to use and make sense to both laymen and professionals. Neverthe-less, values estimated by market formulas ought to be validated by other, more rigorous, methods. There are also certain cautions about using rule of thumb formulas: 1) formulas are generał in naturę; 2) there is no single, all-purpose formuła; 3) not all businesses are saleable.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota ?.: Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
  2. Cieślik J.: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. WAiP 2006.
  3. Pratt S.P., Reilly R.F., Schweihs R.P.: Yaluing Smali Businessess & Professional Practices. Third Edition. Irwin Library of Investment and Finance, McGraw-Hill, New York 1998.
  4. Skowronek-Mielczarek A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005.
  5. Raport o funduszacji pożyczkowych - stan na dzień 30.06.2007. Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych. Szczecin 2007, www.psfp.gov.pl.
  6. www.pentor.pl.
  7. www.parp.gov.pl.
  8. WWW.psfp.gOV.pl.
  9. ww.stat.gov.pl.
  10. www.venture-capital.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu