BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Aktywa niematerialne przedsiębiorstwa - motywy, przedmiot i sposoby pomiaru
Measurement of Intangible Assets - Motiyes, Scope and Methods
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 467-479, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby niematerialne, Przedsiębiorstwo, Pomiary
Intangible assets, Enterprises, Measurement
Uwagi
summ.
Abstrakt
W czasach "nowej ekonomii" kapitał intelektualny i aktywa niematerialne stanowią podstawowe źródła tworzenia wartości w przedsiębiorstwach, których nie rejestrują standardowe sprawozdania finansowe. W tych warunkach istotnego znaczenia nabiera opracowanie wiarygodnych metod pomiaru aktywów niematerialnych i kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Artykuł prezentuje przegląd zagadnień związanych z pomiarem aktywów niematerialnych. Punktem wyjścia rozważań jest przedstawienie najważniejszych przesłanek, dla których dokonuje się pomiaru aktywów niematerialnych. W dalszej części zaprezentowane są uwagi na temat przedmiotu pomiaru. Zagadnieniu wyboru metod pomiaru poświęcona jest dalsza część artykułu.(abstrakt oryginalny)

In the "New economy" intellectual capital and intangible assets became the main sources of value creation that are not registered by standard financial statements. In these circumstances it is im-portant to develope credible methods for their measurement. This article presents review of three ar-eas in the subject of intangible assets measurement. First it presents a various motives for conducting such measurement. Follows discussion on the subject and scope of intangibles measurement. Finalny - the methods of intangible assets measurement are reyiewed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Aboody D., Lev B.: Information Asymetry and Insider Gains: The Case of R & D Intensive Companies. Paper presented to First Annual Conference on Intangibles, Stern School of Business, New York University, May 1998.
 2. Andriessen D.: IC Yaluation & Measurement: Why and How? paper for the PMA IC Research Sym-posium, Cranfield School of Management, 2003, October 1-3.
 3. Andriessen D.: Making Sense of Intellectual Capital. Elsevier Butterworth Heinemann, Amsterdam 2004.
 4. Bontis N.: Intellectual Capital: an Exploratory Study that Develops Measures and Models. "Management Decisions" 1998, vol. 36, nr 2.
 5. Intellectual Capital Accounts - Reporting and Managing Intellectual Capita. Danish Agency for Trade and Industry, Danish Trade and Industry Development Council 1998, dostępne: www.efs.dk/ publikationer/engyidenregn/.
 6. Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i Zarządzanie Kapitałem Intelektualnym. Oddk, Gdańsk 2002.
 7. Kapłan R., Norton D.: The Strategy Focused Organization. Harvard Business School Press, Boston 2001.
 8. Leadbeater C: New Measures for the New Economy. Paper for: International Symposium on Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experience, Issues, and Prospects, Amsterdam, 9-łO June 1999.
 9. Lev B.: Intangibles: Management, Measurement, and Reporting. Brookings Institution Press, Washington 2001.
 10. Lev B.: Niematerialne aktywa: niedoceniana broń w walce z konkurencją. Harvard Business Review Polska, 2007 wrzesień.
 11. Reilly R., Schweihs R.: Valuing Intangible Assets. McGraw-Hill, New York 1999.
 12. Smith G., Parr R.: Yaluation of Intellectual Property and Intangible Assets. John Wiley & Sons, New York 2000.
 13. Sveiby K.: Methods for Measuring Intangible Assets. 2001-2004, dostępne; www.sveiby.com/articles.
 14. Urbanek G.: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2008.
 15. Walińska E.: Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu