BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozioł Wojciech (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
System emerytalny zgodny z modelem kapitału ludzkiego
Pension System Compatible with the Human Capital Model
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 31, s. 88-98, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Wynagrodzenie za pracę, Teoria płacy, System emerytalny
Human capital, Remuneration for work, Theory of wages, Pension schemes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł napisany został w oparciu o oryginalne podejście do problematyki kapitału ludzkiego, które uwzględnia abstrakcyjną naturę kapitału oraz istnienie stałej ekonomicznej potencjalnego wzrostu. W pierwszej części opracowania omówiono najważniejsze założenia alternatywnego modelu kapitału ludzkiego. Następnie podano zasady kształtowania adekwatnych wynagrodzeń za pracę. Szczególnie wiele miejsca poświęcono teorii płacy stałej, uwzględniającej dynamiczną naturę kapitału. Centralną część pracy stanowi podanie projektu systemu emerytalnego umożliwiającego proces reprodukcji kapitału ludzkiego w obrębie rodziny. Rozważania potwierdzono kilkoma przykładami. (abstrakt oryginalny)

This paper presents original approach to human capital taking into accounts abstract nature of capital and existing 8% economic constant of potential growth. First part is an introduction to alternative model of human capital. Next part of article is presentation of theory of fair wages, understood as human capital derivative. The central part of article is to provide the pension system that enable the reproduction process of human capital within the family. Considerations was confirmed on a few examples. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa.
  2. Ijiri Y., 1995, Segment Statements andInformativeness Measures: Managing Capital vs. Managing Resources, "Accounting Horizons", Vol. 9, No 3.
  3. Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, 2011, red. M. Dobija, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  4. Pałaszewska-Reindl T., Michna W., 1986, Gospodarstwo domowe-ekonomiczna i organizacyjna baza rodziny polskiej [w:] Polskie gospodarstwo domowe: życie codzienne w kryzysie, red. T. Pałaszewska-Reindl, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
  5. Dobija D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
  6. Przybyła H., 2001, Sposób ujęcia ekonomii politycznej i gospodarki w szkole szwedzkiej [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - teorie ekonomiczne a polityka gospodarcza państw, red. U. Zagóra-Jonszta, Wyd. Uczelniane AE w Katowicach.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu