BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubimow-Burzyńska Iwona (Uniwersytet Zielonogórski), Kowalczyk Ewaryst (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Wdrożenie efektywnego modelu zarządzania finansami publicznymi w regulacjach prawnych dotyczących kontroli zarządczej
The Implementation of Public Finances Effectives Management Model within Legal Regulations Concerning the Management Control
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 31, s. 99-109, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Zarządzanie finansami, Regulacje prawne, Kontrola finansowa, Kontrola, Sektor finansowy, Kontrola wewnętrzna, Controlling, Kontrola zarządcza
Public finance, Financial management, Legal regulations, Financial control, Control, Financial sector, Internal control, Controlling, Management control
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wprowadzenie do polskiego prawa terminu "kontrola zarządcza" nastręczyło wiele proble¬mów interpretacyjnych. Spośród wielu terminów z zakresu kontroli na szczególną uwagę zasługuje kontrola zarządcza jako nowy termin wprowadzony do ustawy o finansach publicznych w 2009 roku. W artykule dokonano przeglądu terminów i zakresów kontroli obowiązującej w ustawodawstwie oraz zestawiono wprowadzone zmiany z wynikami kontroli Najwyższej Izby Kontroli. (abstrakt oryginalny)

Once the term management control had been introduced into Polish law it induced many problems in terms of its interpretation. The management control as one of many terms dealing with the matter of control deserves our special attention as the one which was newly introduced to the Public Finance Act in 2009. This article reviews the terms and the scopes of the controlling procedures being in force in the state legislation and collates the introduced changes with the results of the control made by the Supreme Chamber of Control. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anczakowski M., 2003, Audyt wewnętrzny w systemie kontroli wewnętrznej, Kontrola Państwowa 6.
 2. Audyt wewnętrzny w systemie kontroli zarządczej, 2011, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa.
 3. Chojna-Duch E., 2004, Audyt wewnętrzny po akcesji do Unii Europejskiej, Kontrola Państwowa 4.
 4. Funkcjonowanie kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, Gdańsk 2011 http://www.nik.gov.pl/ kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,8628.html.
 5. Gołębiowski G., 2003, Audyt wewnętrzny w administracji publicznej - kontrowersje wobec jego roli, Kontrola Państwowa 6.
 6. Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego, Gdańsk 2011.
 7. Jagielski J., 2003, Audyt wewnętrzny - miejsce w systemie kontroli i organizacji, Kontrola Państwowa 3.
 8. Kałużny S., 2002, Leksykon kontroli, Desko, Warszawa.
 9. Krysiak A.S., 2006, Pojęcie controllingu na tle pojęć zbliżonych (kontrola, audyt), Kon-trola Państwowa 1.
 10. Kuc B.R., 2009, Kontrola jako funkcja zarządzania, Difin, Warszawa.
 11. Mik C., 2000, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, t. 1, Warszawa.
 12. Niewęgłowski A., 2006, Controlling w jednostkach administracji publicznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług 1.
 13. Paczuła C., 1998, Kontrola wewnętrzna w zarządzaniu jednostką gospodarczą, Difin, Warszawa.
 14. Płoskonka J., 2006, Pojęcie kontroli w ujęciu zarządczym, Kontrola Państwowa 2.
 15. Siwoń M., 2006, Aplikacja międzynarodowych standardów wewnętrznej kontroli finansowej do polskiego systemu prawnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług 1.
 16. Siwoń M., 2006, Pojęcia audytu i kontroli a działalność regionalnych izb obrachunkowych, Finanse Komunalne 1-2.
 17. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia16 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).
 18. Zimmermann J., 2008, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, wyd. 3, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu