BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambroziak Adam A. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej - aspekty wdrażania legislacji unijnej
A Summary of Twenty Years of the European Union Internal Market - Aspects of Implementing of EU Legislation
Źródło
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2012, nr 4, s. 51-78
Słowa kluczowe
Jednolity rynek wewnętrzny, Prawo WE, Dyrektywy WE
European Single Market, European Community law, EC directives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza głównych problemów związanych z implementacją legislacji rynku wewnętrznego w państwach członkowskich UE. Przedstawiono zatem ewolucję stanu implementacji oraz zidentyfikowano główne bariery i problemy związane z poprawnym wdrożeniem aktów prawnych regulujących rynek wewnętrzny. W ramach podsumowania zarysowano główne rozwiązania prawne i proceduralne, które poprawiłyby warunki prawne funkcjonowania przedsiębiorców na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.(fragment tekstu)

As the area of free movement of goods, services, capital and persons, the internal market of the EU has been functioning for over 20 years. After the first period of its development, its role was not appreciated. However, there is little doubt as to its influence on growth during the economic crisis in 2008-2010. Thanks to the efforts of the Polish presidency in the second half of 2011, the internal market was recognised as one of the most important sources of economic development and "escaping forward" from the crisis. The legislation of the internal market has a vital role in the creation of the proper conditions for entrepreneurs operating within the internal market of the EU. Their situation and position depend on the proper implementation of legal acts. However, the lack of implementation of EU directives in the Member States causes the socalled fragmentation of the internal market. Some Member States wrongly implemented EU legislation or did not transpose it at all, which has created different conditions for the entrepreneurs and consumers in the EU. It seems there are two solutions to address this problem. One of them has been applied for the last 3-4 years. Instead of directives, the Commission proposes using regulations which are directly applicable in all Member States and do not require any transposition and implementation measures on the part of the Member States. The second solution concerns the 28th regime, which would be an optional legal framework defined at EU level and constituting an alternative to national provisions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. A.A. Ambroziak, Strategy for re-lanuching of the EU Internal Market in response to the economic crisis, 2008-2010, "Yearbook of Polish European Studies" vol. 14/2011, s.32.
  2. A.A. Ambroziak, Instytucje Wspólnot Europejskich po Traktacie z Nicei. Implikacje dla Polski. Stosunki Polski z UE, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Warszawa 2001, s. 206.
  3. European Commission, Single Market Scorebord, no. 2, May 1998, s. 5.
  4. A.A. Ambroziak, Proces akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Biuletyn informacyjny - Wspólnoty Europejskie" nr 7-8/2000.
  5. A.A. Ambroziak, Proces dostosowania oraz negocjacje Polski o członkostwo w Unii Europejskiej w: Stosunki Polski z Unią Europejską, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, Warszawa 2002.
  6. A.A.Ambroziak, Pomoc publiczna państw członkowskich UE w okresie kryzysu gospodarczego w latach 2008-2010, Unia Europejska.pl" nr 3(214)/2012
  7. A.A.Ambroziak, Rada w: Proces decyzyjny w Unii Europejskiej, red. A.A. Ambroziak. Warszawa 2011, s. 231.
  8. A.A. Ambroziak, Strategy for relaunching of the EU Internal Market in response to the economic crisis, 2008-2010, "Yearbook of Polish European Studies" vol. 14/2011, Warsaw 2011, s. 32.
  9. M. Monti, Nowa strategia na rzecz Jednolitego Rynku. W służbie gospodarki i społeczeństwa Europy. Sprawozdanie dla przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso, 9.05.2010, s. 104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-149X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu