BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dorożyński Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ocena efektów unijnej polityki spójności : wyzwania dla Polski w świetle nowego budżetu
The Evaluation of EU Cohesion Policy the Challenges for Poland in the Light of a New Budget
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 289, s. 33-49, bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy
Słowa kluczowe
Polityka spójności, Rozwój regionalny, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Konwergencja regionalna, Fundusze unijne
Cohesion policy, Regional development, Instruments supporting regional development, Regional convergence, EU funds
Uwagi
summ.
Abstrakt
Międzynarodowa integracja gospodarcza po II wojnie światowej odgrywała i nadal odgrywa bardzo istotną rolę w życiu ekonomicznym, społecznym i politycznym Europy. W procesie tym można zauważyć wzrost znaczenia regionów i społeczności lokalnych w różnych dziedzinach. Jednocześnie występują duże, międzyregionalne dysproporcje w rozwoju społecznym, gospodarczym i terytorialnym. W celu ich usuwania Unia Europejska (UE) realizuje politykę spójności. Koncepcja integracji europejskiej zakłada m. in. solidarność, subsydiarność i spójność. W związku z tym potrzebna jest ocena polityki spójności, która jest jednym z najistotniejszych i najbardziej kosztownych dla wspólnego budżetu aspektów funkcjonowania UE. W Polsce system realizacji polityki spójności znajduje się w fazie rozwoju. Jednocześnie Polska jest jednym z największych beneficjentów środków unijnych. Konieczne jest zatem stworzenie efektywnego systemu wykorzystania instrumentów polityki spójności. Podjęcie tych działań jest szczególnie ważne w przededniu uruchomienia nowego budżetu na lata 2014-2020. Dlatego głównym celem artykułu jest ocena efektów polityki spójności UE oraz sformułowanie wniosków dla Polski, w kontekście nowej perspektywy finansowej. Metodą badawczą jest analiza literatury przedmiotu. Podstawą prowadzonych badań były pierwotne materiały źródłowe oraz źródła wtórne prezentowane w różnych opracowaniach. W pracy wykorzystano krajowe i zagraniczne publikacje naukowe. (fragment tekstu)

In order to remove regional economic disparities, the EU realizes a cohesion policy. The evaluation of the cohesion policy from the point of view of experiences of individual member states and the EU is not explicit. What is especially controversial here, are unsuccessful attempts to reach the main goal, which is social, economic and territorial cohesion. It does not mean the negation of outcomes of numerous researches which confirm a positive influence of the cohesion policy on the economic growth. The subject for a discussion is the right balance between the equality and effectiveness. The key issue is an answer to the question who and how to support. The question is whether the aid should be directed at areas which guarantee the highest added value? Should it be the priority to give equal opportunity to the poorest and to support them? At present the cohesion policy is trying to combine both those goals. However with the limited measures and rising social, economic and territorial disparities, those actions are ineffective. The main aim of the paper is an evaluation of the role of the EU cohesion policy in the stimulation of social-economic development, in particular in the light of a new EU budget. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barca F., 2009, An Agenda for a Reformed Cohesion Policy, A Place-Based Approach to Meeting European Union Challenges and Expectations, Independent Report, April.
 2. Barro, R., Sala-i-Martin X., 1995, Economic growth, The MIT Press, London.
 3. Boldrin M., Canova F., 2001, Inequality and convergence in Europe's regions: reconsidering European regional policies, "Economic Policy", No 32, Centre for Economic Policy Research.
 4. Brasili C, Gutierrez L., 2004, Regional convergence across European Union, http:/europa.eu.int.
 5. Bosca J., Domenech R., Taguas D., 1999, La Politica Fiscal en la Union Económica y Monetaria, "Moneda y Crédito" No 206.
 6. Ex-Post Evaluation of Cohesion Policy programmes 2000-2006 co-financed by the ERDF (Objective 1 & 2), 2010, EU, Brussels.
 7. Gawlikowska-Hueckel K., 2003, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Orłowski W. M., 1998, Droga do Europy, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź.
 9. Pelkmans J., 1997, European Integration, Methods and Economic Analysis, Longman.
 10. Pietrzyk I., 2002, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Pietrzyk I., 2004, Globalizacja, integracja europejska a rozwój regionalny [w:] Wiedza, innowacyjność, przedsiębiorczość a rozwój regionów, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnotowe 2007-2013,2005, Komunikat Komisji COM(2005)0299, Bruksela.
 13. Polska 2011. Gospodarka - Społeczeństwo - Regiony, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 14. Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of the Regions of the Community, 1999, European Commission, Brussels.
 15. Solanes J. G., Maria-Dolores R., 2001, The Impact of European Structural Funds on Economic Convergence in European Countries and Regions, www.celpe.unisa.il.
 16. The impact of Structural Policies on Economic and Social Cohesion in the Union 1989- 99, 1997, European Commission, Brussels.
 17. Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu