BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tobiasz-Lis Paulina (Uniwersytet Łódzki), Wójcik Marcin (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Obrazy dysproporcji na obszarze miasta i ich społeczna interpretacja : przykład Łodzi
Images of Distortions in the Urban Space : The Example of Lodz
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 289, s. 73-87, rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Spójność regionalna - polityka, mechanizmy, perspektywy
Słowa kluczowe
Miasto, Krajobraz miasta, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Rewitalizacja miasta
City, City landscape, Town spatial development, City revitalization
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Przestrzeń każdego miasta jest niejednorodna i w konsekwencji poszczególne jej fragmenty bywają postrzegane odmiennie. Społeczne wartościowanie przestrzeni miejskiej ma charakter wieloaspektowy i może stanowić istotne poszerzenie tradycyjnych analiz urbanistycznych o sceniczno-krajobrazowe, estetyczne, czy ekonomiczne spojrzenie na przestrzeń. Walory krajobrazowe, użytkowe, estetyczne, które niejednokrotnie przekładają się na wartość ekonomiczną przestrzeni, kształtują stosunek emocjonalny człowieka do konkretnych fragmentów miasta. Miasto Łódź, które powstało w wyniku żywiołowych procesów XIX-wiecznej industrializacji, niezależnie od ustroju charakteryzowało się istnieniem silnych dysproporcji społeczno-przestrzennych. Czyni to z niego pasjonującą przestrzeń badawczą, której wyraz uzyskano w postaci esejów fotograficznych studentów geografii, zmobilizowanych do uważnego obserwowania miasta. (fragment tekstu)

The city of Lodz was developing from the beginning of the 19th century as a center of textile industry in Eastern Europe. Because of industrial past socio-economical distortions were characteristic for the city of Lodz and still play a crucial role in its urban landscape. The purpose of this paper is to present and interpret existing distortions in the city of Lodz through individual experience, using photography as a research method. Photographic essays prepared by 75 students of geography at the University of Lodz in spring of 2011 and 2012, present a subjective image of Lodz, on the basis of which one can draw conclusions about the social interpretation and evaluation of both the city and its parts. It seems that this type of studies showing an emotional relationship to the urban space may be important for the strategy and planning of local development, pointing out problem areas that require conservation, restoration, or deeper functional and spatial transformations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boryczka E.M., Sokołowicz M.E., 2010, Marka Łodzi jako czynnik budujący tożsamość Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, red. A. Suliborski, Z. Przygodzki, Wyd. Biblioteka, Łódź, s. 71-96.
 2. Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., 2007, Łódź w opinii studentów geografii, [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 231-242.
 3. Kawecki W., 2010, Od kultury wizualnej do teologii wizualnej, "Kultura - Media -Teologia", nr 1, s. 24-33, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 4. Jewtuchowicz A., 1998, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, Łódź
 5. Jewtuchowicz A., Wójcik M. red., 2010, Łódzka metropolia. Problemy integracji gospodarczej, Wyd. Biblioteka, Łódź.
 6. Marcińczak Sz., 2007, The socio-spatial structure of post-socialist Łódź, Poland. Results of national census 2002, "Bulletin of Geography (Socio-economic series)", No. 8, Toruń, p. 65-82.
 7. Mollenkopf J.H., Castells, M., eds., 1991, Dual city. Restructuring New York, New York: SAGE.
 8. Mordwa S., 1993, Wyobrażenia przestrzeni miejskiej Łodzi, "Kronika Miasta Łodzi", nr 2, Łódź, s. 69-80.
 9. Mordwa S., 2003, Wyobrażenia miast Polski Środkowej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 10. Nowakowski Z., 1931, Geografja serdeczna, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa.
 11. Panofsky E., 2008, Perspektywa jako "forma symboliczna", Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 12. Rembowska K., 2013, Miasto jako przestrzeń znacząca, [w:] Studia regionalne. Społe-czeństwo-region-miejsce, red. M. Wójcik, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 169-182.
 13. Rose G., 2010, Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Sassen S., 1991, The Global City, Princeton University Press, Princeton & Oxford.
 15. Suliborski A., Przygodzki Z., red., 2010, Łódzka metropolia. Problemy integracji społecznej i przestrzennej, Wyd. Biblioteka, Łódź.
 16. Szkurłat E., 2004, Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany, Wyd.Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 17. Tobiasz-Lis P., 2010, Przemiany społeczno-ekonomiczne w Łodzi w świetle badań nad wyobrażeniami miasta, [w:] Studia nad bazą ekonomiczną i rynkiem pracy w województwie łódzkim, red. M. Wójcik, Nowy Sącz-Łódź, s. 105-114.
 18. Tobiasz-Lis P., 2013, Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.
 19. Zaidler-Janiszewska A., 2006, Obrazy w naszym życiu, "Kultura współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka", nr 4, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 5-8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu