BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stelmach Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Kończak Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
O porównywaniu dwóch populacji wielowymiarowych z wykorzystaniem objętości elipsoid ufności
On the Comparison of Two Multidimensional Populations Using the Confidence Ellipsoid Volumes
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 133, s. 146-157, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Metody wnioskowania statystycznego w badaniach ekonomicznych
Słowa kluczowe
Statystyka, Testy statystyczne, Symulacja Monte Carlo
Statistics, Statistical tests, Monte Carlo simulation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono propozycję porównania rozkładów dwóch populacji wielowymiarowych. Podstawą porównań są objętości elipsoid ufności dla dwóch populacji oraz dla populacji będącej sumą mnogościową analizowanych populacji. W rozważaniach nie przyjmowano założenia o postaci rozkładu. Takie podejście nie daje możliwości wyznaczenia dokładnego rozkładu rozważanej statystyki i odczytania wartości krytycznej testu z tablic. Z tego powodu w analizach wykorzystano testy permutacyjne. Ze względu na możliwość porównania własności rozważanej procedury z testem T2 Hotellinga w analizach symulacyjnych skoncentrowano się na porównaniu populacji o wielowymiarowych rozkładach normalnych. (fragment tekstu)

A comparison of two populations seems to be interesting and very common statistical problem. The most often way is to verify the hypothesis concerned the equality of certain, characteristic parameter i.e. mean, standard deviation or fraction with parametric or non-parametric tests. The authors propose to compare the distribution of two populations - comparing the confidence ellipsoid volumes. Since their distribution is unknown - permutation tests were applied. A Monte-Carlo simulation let to compare power of these tests with T2 Hotelling tests. Proposed methods can be used, when the assumptions for parametric tests couldn't be verified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blalock H.M. (1974): Statystyka dla socjologów. PWN, Warszawa.
  2. Efron B., Tibshirani R. (1993): An Introduction to the Bootstrap. Chapman & Hall, New York.
  3. Good P.I. (1994): Permutation Tests: A Practical Guide for Testing Hypotheses. Springer-Verlag, New York.
  4. Hesterberg T., Monaghan S., Moore D.S., Clipson A., Epstein R. (2003): The Practice of Business Statistics. W.H. Freeman and Company, New York.
  5. Kanji G.K. (2006): 100 Statistical Tests. Sage Publications, London.
  6. Rencher A.C. (2001): Methods of Multivariate Analysis. John Wiley & Sons, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu