BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos Zbigniew, Koper Krzysztof
Tytuł
Integracyjnie i nieintegracyjnie zorientowane obszary zarządzania organizacją w aspekcie jej zasobów niematerialnych
Źródło
Problemy Jakości, 2013, nr 7-8, s. 42-47, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zintegrowane, Zasoby niematerialne, Jakość zarządzania
Integrated management, Intangible assets, Quality of management
Abstrakt
Integrowanie zarządzania prowadzić ma w założeniu do wzrostu skuteczności i spójności działania organizacji, a integracji może podlegać praktycznie dowolny obszar wybrany z punktu widzenia jej celów. Obszar ten obejmuje różne struktury, obiekty, procesy, relacje i zasoby organizacji, w tym zasoby niematerialne, takie jak kultura organizacyjna, która tu została przedstawiona zarówno jako obszar, wokół którego dokonuje się integracja, jak i czynnik tę integrację wspomagający. Dla kontrastu przedstawiono obszar zasobów wiedzy indywidualnej i powodów jego rozwoju jako utrudniającego procesy integracji. Obydwa przykłady, pozytywny i negatywny z punktu widzenia paradygmatu powszechnej integracji, zilustrowano studiami przypadków. Na tej podstawie spróbowano określić w jakim stopniu włączenie tych elementów do struktury zintegrowanego zarządzania przynosi korzyści lub straty dla organizacji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gableta M., Uwarunkowania i możliwości wzrostu wiedzy spersonalizowanej w organizacji, [w:] T. Kupczyk (red.), Uwarunkowania sukcesów kadry kierowniczej w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2009.
  2. Jemielniak D.: Praca oparta na wiedzy, praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  3. Koźmiński A. K., Jemielniak D., Latusek D., Współczesne spojrzenie na kulturę organizacji, "e-mentor" 2009, nr 3 (30).
  4. Krupa M.: Komputerowo zintegrowane zarządzania - wprowadzenie; University of Information Technology and Management, Rzeszów 2003.
  5. Kujala J., Lillrank R., Total Quality Management as a Cultural Phenomenon, Quality Management Journal, issue 4, vol. 11, American Society for Quality, Milwaukee 2004.
  6. Kurnal J.: Zarys teorii organizacji i zarządzania; Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 1969.
  7. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
  8. Szydłowska-Bojda G.: Integracja systemów zarządzania; http://dydaktyka.polsl.pl/rg5/studia/Mat_sem_I/Wl%20Integracja%20systemow%20zarzadzania.ppt.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu