BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Florek Magdalena
Tytuł
Możliwości zastosowania narzędzi marketingu w gminie : w kontekście wyników badań w gminach regionu wielkopolskiego
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2004, nr 34, s. 160-182, rys., tab.
Słowa kluczowe
Marketing terytorialny, Instrumenty marketingowe, Marketing regionalny, Zarządzanie regionem, Konkurencyjność regionów, Promocja
Territorial marketing, Marketing instruments, Regional marketing, Region's management, Regions competitiveness, Promotion
Kraj/Region
Region wielkopolski
Wielkopolska region
Abstrakt
W związku z wciąż pojawiającymi się nowymi możliwościami aplikacji koncepcji marketingu zauważyć można rozszerzanie i pogłębianie zakresu pojęcia marketingu i wykorzystania jego instrumentów na coraz to nowe obszary, w tym przede wszystkim na sferę niekomercyjną. Jednym z przejawów tego procesu jest coraz powszechniejsza orientacja rynkowa regionów. Przez pojęcie regionu najczęściej rozumie się zespół przylegających do siebie obszarów (jednostek elementarnych przestrzeni geograficznej), posiadających - pod względem pewnych kryteriów - możliwie wiele cech wspólnych i wykazujących możliwie wiele różnic w stosunku do obszarów otaczających. W artykule przyjmuje się szeroką interpretację pojęcia "region", którym może być obszar o atrybutach regionu administracyjnego, społeczno-gospodarczego lub przyrodniczego różnej skali. W tym zatem znaczeniu przez region rozumie się zarówno jednostkę podziału administracyjnego (gmina, powiat, województwo), jak i pewne układy regionalne (np. związki miast, euroregiony, krainy geograficzne), przy założeniu ich podmiotowości, warunkującej możliwość wykorzystania działań marketingowych w regionie. Rozszerzona interpretacja produktu pozwala bowiem traktować "miejsce" jako specyficzny przedmiot transakcji wymiennej między dwiema jej stronami, w tym przypadku instytucją administracji terytorialnej a różnorodnymi grupami osób oraz instytucji. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań, przedstawiających stan wykorzystania marketingu i jego narzędzi w regionie Wielkopolski oraz zidentyfikowanie pojawiających się możliwości i tendencji w tym zakresie. W praktyce bowiem obserwuje się coraz większe zainteresowanie i szersze stosowanie koncepcji marketingu w jednostkach przestrzennych. Od podejścia instrumentalnego, przejawiającego się w pojedynczych działaniach promocyjnych, poprzez wzrost świadomości konieczności wykorzystywania instrumentów marketingu w przestrzeni, zauważyć można powolne przechodzenie do traktowania marketingu jako koncepcji zarządzania regionem. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czajkowska A., Słona promocja Wrocławia, "Gazeta Wyborcza" z 1.06.2000.
 2. Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Łódź 2000.
 3. Klage J.P., Corporate Identify im Kreditwesen, Deutscher Universitat Verlag, Wiesbaden 1991.
 4. Kledzik M., Ile kosztuje Francja? "Businessman Magazine" 1999, nr 2.
 5. Komorowski J., Konkurencja, promocja, marketing, "Miasto" 2000, nr 2.
 6. Markowski T., Miasto jako produkt - wybrane aspekty marketingu miasta, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 7. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 8. Mejssner M., Gminy w sieci, "Gazeta Samorządu i Administracji" 2000, nr 10/11.
 9. Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego, Poznań 2000.
 10. Szromnik A., Marketing komunalny. Rynkowa koncepcja zarządzania gminą, "Samorząd Terytorialny" 1996, nr 3.
 11. Szromnik A., Marketing terytorialny - geneza, rynki docelowe i podmioty oddziaływania, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 12. Szulce H., Florek M., Promocja województwa w kraju i za granicą - Raport finalny, w: Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego, Poznań 2000.
 13. Ważniejsze dane o powiatach i gminach województwa wielkopolskiego 2001, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2168
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu