BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jurczuk Arkadiusz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Rola modelu CMMI w organizacjach procesocentrycznych
The Role of CMMI Model in Process Oriented Enterprises
Źródło
Przegląd Organizacji, 2013, nr 8, s. 25-30, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Procesowe podejście do zarządzania, Zarządzanie procesowe, Procesy biznesowe
Process-oriented approach, Processing management, Business processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę i zasady oceny dojrzałości procesowej przedsiębiorstw oraz rolę modeli dojrzałości w podnoszeniu efektywności organizacji w kontekście paradygmatu Business Process Management. Zasadniczym celem poznawczym artykułu jest określenie zasad oceny dojrzałości według modelu CMMI oraz prezentacja nakładów i efektów wynikających z wdrożenia tego modelu. Wskazano także czynniki determinujące sukces wdrożenia modeli dojrzałości w praktyce biznesowej. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the idea and principles of business process maturity assessment. The role of these maturity models in improving organizational effectiveness in the context of the paradigm of Business Process Management is also submitted. The main cognitive goal of this article is to present principles of maturity assessment by the CMMI model and to introduce costs and benefits resulting from the implementation of this model. The article highlights the factors determining the success of the CMMI implementation in business practice. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. ANTONUCCI Y. L., GOEKE R. J., Identification of Appropriate Responsibilities and Positions for Business Process Management Success. Seeking a Valid and Reliable Framework, "Business Process Management Journal" 2011, vol. 17, no. 1.
 2. CHRAPKO M., CMMI - Doskonalenie procesów w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 3. CMMI Product Team, Benefits of CMMI Within the Defense Industry. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2010a, www.sei.cmu.edu, data dostępu 07.03.2013 r.
 4. CMMI Product Team, Capability Maturity Model" Integration (CMMI") Overview. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2005, www.sei.cmu.edu, data dostępu 07.03.2013 r.
 5. CMMI Product Team, CMMI Roadmaps. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2008, www.sei.cmu.edu, data dostępu 16.10.2013 r.
 6. CMMI Product Team, CMMI for Services. CMMI for Development. CMMI for Acquisition. Version 1.3. Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2010b, www.sei.cmu.edu, data dostępu 07.03.2013 r.
 7. CMMI Product Team, CMMI® for Development SCAM-PISM Class a Appraisal Results End-Year Update, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2011 a, www.sei.cmu.edu, data dostępu 07.03.2013 r.
 8. CMMI Product Team, Standard CMMI* Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPISM) Version 1.3: Method Definition Document, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2011b, www.sei.cmu.edu, data dostępu 07.03.2013 r.
 9. CROSBY, P.B., Quality is Free: The Art of Making Quality Certain., McGraw-Hill Book Company, New York 1979.
 10. DOBRZYŃSKI M., DZIEKOŃSKI K., JURCZUK A., Diagnozowanie poziomu dojrzałości procesowej członków inicjatywy klastrowej, "Współczesne Zarządzanie" 2012a, nr 3.
 11. DOBRZYŃSKI M., DZIEKOŃSKI K., JURCZUK A., Modele dojrzałości procesowej łańcuchów dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2012b, nr 5.
 12. Dojrzałość procesowa polskich organizacji, Raport z badań. (Rok 2010, 2012), www.procesowcy.pl, data dostępu 11.03.2013 r.
 13. GABRYELCZYK R., JURCZUK A., MISIAK Z., Modele dojrzałości procesów i organizacji - analiza obszarów zastosowań, [w:] SIEMIENIUK N., MICHALCZUK G. (red.), Technologie informacyjne w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012.
 14. GIBSON D. L., GOLDENSON D. R., KOST K., Performance Results of CMMI-Based Process Improvement, Technical Report CMU/SEI-2006-004, Software Engineering Institute, 2006, www.sei.cmu.edu, data dostępu 07.03.2013 r.
 15. GOLDENSON D.R., MCCURLEY J., Performance Effects of Measurement and Analysis: Perspectives from CMMI High Maturity Organizations and Appraisers, Software Engineering Measurement and Analysis, Carnegie Mellon University, www.sei.cmu.edu, data dostępu 07.03.2013 r.
 16. HARMON P., WOLE C., The state of Business Process Management, Raport z badań 2012 r., www.bptrends.com, data dostępu 10.04.2013 r.
 17. KALINOWSKI B.T., Ocena stopnia wdrożenia zarządzania procesowego w badanych przedsiębiorstwach, "Problemy Zarządzania" 2012, vol. 10, nr 2 (37).
 18. KETTINGER W,, TENG J., GUHA S., Business Process Change: a Study of Methodologies, Techniques, and Tools, "MIS Quarterly" 1997, vol. 21.
 19. LISIŃSKI M., SROKA W., BRZEZIŃSKI P., Nowoczesne koncepcje zarządzania w kierowaniu przedsiębiorstwami, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 1.
 20. OBŁÓJ K., O zarządzaniu refleksyjnie, MT Biznes, Warszawa 2007.
 21. ROSEMANN M., DE BRUIN T, POWER B., BPM Maturity, [w:] JESTON J., NELIS J., Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations, Elsevier, Burlington 2008.
 22. VAN DER AALST W.M., TER HOFSTEDE A.H., WESKE M., Business Process Management: a Survey, "Business Process Management" 2003, vol. 2678.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu