BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zieliński Wojciech, oprac.
Tytuł
Zmiany w systemach ocen pracowniczych - redakcyjna debata ekspertów
Changes in Employee Performance Appraisal Systems : an Editorial Debate of Experts
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 5, s. 11-19
Słowa kluczowe
Systemy ocen pracowników, Ocena pracowników, Metodologia oceny, Kluczowe czynniki sukcesu
Employee appraisal systems, Employee appraisal, Assessment methodology, Key success factors
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Oceny pracownicze są powszechnie krytykowane, ale też powszechnie.... stosowane - dlatego tematyka ta zdecydowanie nadaje się na temat debaty eksperckiej. Dyskusja, w której wzięli udział nie tylko przedstawiciele świata nauki i konsultingu, ale także menedżerowie-praktycy z biznesu i administracji publicznej dotyczyła tematyki zmian w ocenach pracowniczych. Debata skupiła się na kilku obszarach: zmiany w systemach ocen pracowniczych, zmiany w zastosowaniu ocen pracowniczych oraz trwałość tych systemów. W jej wyniku można sformułować szereg wniosków odnoszących się do zmian w systemach ocen: dążenie do upraszczania SOP, coraz szersze stosowanie ocen opartych na kompetencjach i ocen 3600 - pomimo istotnego ryzyka związanego z tą ostatnią formą oceny. Dyskutanci zwracali też uwagę na kluczowe czynniki sukcesu przy wdrażaniu ocen pracowniczych i zmian w tych systemach. (abstrakt oryginalny)

Employee performance appraisals (PA) are universally criticized, but they are also universally ... applied. It is for this reason that this is a topic worthy of an expert debate. The discussion, involving experts representing not only academia and consultants, but also managers - business practitioners - and public administration, focused on changes in employee performance appraisals. The debate concentrated on several areas: changes in employee appraisal systems, changes in the application of performance appraisals, and the longevity of such systems. As a result it is possible to formulate several conclusions relating to changes in appraisal systems: a trend towards simplification of PA systems as well as the increasingly broad use of appraisals based on competencies and 360-degree feedback, in spite of significant risk linked to the latter form of appraisal. The debaters also called attention to key success factors in implementing employee performance appraisals as well as changes in such systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu