BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majowska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zarys zarządzania zmianą systemu okresowych ocen pracowniczych : perspektywa podejścia instytucjonalnego
The Institutional Approach to Employee Performance Appraisal System Change Management : an Outline
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 5, s. 21-38, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Ocena pracowników, Zarządzanie zmianami, Zmiany organizacyjne, System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP), Systemy ocen pracowników, Instytucjonalizm
Employee appraisal, Change management, Organisational change, System of periodic performance evaluation, Employee appraisal systems, Institutionalism
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przyszłość dzisiejszych organizacji tkwi w ich umiejętności adaptowania się do zmian. Sytuacja ta powoduje potrzebę poszukiwania rozwiązań organizacyjnych odpowiadających tym wymaganiom także w obszarze ZZL. Biorąc pod uwagę powyższe, celem niniejszego artykułu stało się zidentyfikowanie kluczowych zagadnień wymagających analizy w procesie przygotowania organizacji do zarządzania zmianami systemu ocen okresowych pracowników. W efekcie studiów zaproponowano jedno z możliwych rozwiązań - podejście instytucjonalne do zarządzania zmianą. Opracowanie można także traktować jako propozycję sposobu do analizy innych podejść. (abstrakt oryginalny)

The future of today's organization lies with its ability to adapt to change. This situation forces the need to search for organizational solutions that meet this challenge in the realm of HRM. Bearing the above in mind, the goal of this article is the identification of key questions requiring analysis in the process of preparing the organization for managing change in the employee performance appraisal system. A possible solution, the result of the study, has been proposed - the institutional approach to change management. The study may also be considered a proposal for ways to analyze other approaches. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armenakis A.A., Bedeian A.G. (1999), Organizational change: A review of theory and research in the 1990s, Journal of Management, vol. 25, nr 3, s. 293-315.
 2. Azzone G., Palermo T. (2011), Adopting performance appraisal and reward systems. A qualitative analysis of public sector organizational change, Journal of Organizational Change Management, vol. 24, nr 1.
 3. Boselie P., Dietz G., Boon C. (2005), Commonalities and contradictions in HRM and performance research, Human Resource Management Journal, vol. 15 (3), s. 67-94, s. 68.
 4. Buchanan D., Fitzgerald L., Ketley D., Gollop R., Jones J.L., Lamont S.S., Neath A., Whitby E. (2005), No going back: A review of the literature on sustaining organizational change, International Journal of Management Research, vol. 7, nr 3, s. 189-205.
 5. Dacin M.T., Goodstein J., Scott W.R. (2002), Institutional theory and institutional change: Introduction to the special research forum, Academy of Management Journal, vol. 45, nr 1, s. 45-57.
 6. Dessler G. (2011), Human Resource Management, wyd. 12, Upper Sadle River, Pearson Education Inc.
 7. DiMaggio P., Powell W. (1983), The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, American Sociological Review, vol. 17, s. 313-327.
 8. Duncan R.B. (1972), Characteristics of organizational environments and perceived environmental uncertainty, Administrative Science Quarterly, vol. 17, s. 313-327.
 9. Fernandez Alles M., Valle-Cabrera L. (2006), Reconciling institutional theory with organizational theories, Journal of Organizational Change Management, vol. 19, nr 4, s. 503-517.
 10. Fernandez S., Rainey H.G. (2006), Managing successful organizational change in the public sector, Public Administration Review, vol. 6, nr 1, s. 168-176.
 11. Galpin T. (1996), The human side of change: A practical guide to organization redesign, San Francisco, CA, Jossey-Bass.
 12. Hatch M.J. (2000), Teoria organizacji, Warszawa, PWN.
 13. Holm P. (1995), The dynamics of institutionalization: Transformation processes in Norwegian fisheries, Administrative Science Quarterly, vol. 40, s. 398-420.
 14. Judson A. (1991), Changing behaviour in organizations: Minimizing resistance to Change, Cambridge, MA, Basil Blackwell.
 15. Kanter R.M., Stein B., Jick T.D. (1992), The challenge of organizational change: How companies experience it and leaders guide it, New York, Free Press.
 16. Kotter J. (1995), Why transformation efforts fail, Harvard Business Review, marzec-kwiecień, s. 59-67.
 17. Kondrasuk J.N. (2012), The ideal performance appraisal is a format, not a form, Academy of Strategic Management Journal, vol. 11, nr 1, s. 115-130.
 18. Lounsbury M. (2008), Institutional rationality and practice variation: New directions in the institutional analysis of practice, Accounting Organizations and Society, vol. 33, nr 4/5, s. 349-361.
 19. Meyer J.W., Rowan B. (1977), Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony, American Journal of Sociology, vol. 83, s. 340-363.
 20. Olivier C. (1997), The influence of institutional and task environment relationships on organizational performance: The Canadian construction industry, Journal of Management Studies, vol. 34, s. 99-124.
 21. Pasmore W., Fagans M. (1992), Participation, individual development and organizational change: A review and synthesis, Journal of Management, vol. 18, nr 2, s. 375-397.
 22. Powell W.W., DiMaggio P.J. (1991), The new institutionalism in organizational analysis, Chicago, University of Chicago Press.
 23. Sashkin M., Burke W. (1987), Organization development in the nineteen-eighties, Journal of Management, vol. 13, s. 393-417.
 24. Strużyna J. (2005), Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi, Dąbrowa Górnicza, WSB.
 25. Strużyna J., Bratnicki M., Majowska M., Ingram T. (2008), Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi, Katowice, Akademia Ekonomiczna.
 26. Thomas S.L., Bretz R.D. (1994), Research and practice in performance appraisal: Evaluating employee performance in America's largest companies, SAM Advanced Management Journal, wiosna, vol. 59 (2), s. 28034.
 27. Tolbert P.S., Zucker L.G. (1996), Institutionalization of institutional theory, w S. Clegg, C. Hardy, W. Nord (red.), The handbook of organization studies, s. 175-190, Thousand Oaks, CA, Sage.
 28. Van de Ven A.H., Poole M.S. (1995), Explaining development and change in organizations, Academy of Management Review, vol. 20, s. 510-40.
 29. Woodman R. (1989), Organization change and development: New arenas for inquiry and action, Journal of Management, vol. 15, s. 205-228.
 30. Zucker L.G. (1987), Institutional theories of organization, Annual Review of Sociology, vol. 13, s. 443-464.
 31. Zucker L.G. (1987), Institutional theories of organization, Annual Review of Sociology, vol. 13, s. 443-464.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu