BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Piotr (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim : kliencka ocena relacji cenowo-jakościowych w sklepach detalicznych
Disparities in a Level of Retail Provision at Urban and Rural Areas of Podkarpacie. Customers' Evaluation of Price-quality Relations in Retail Outlets
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2013, nr 5, s. 80-91, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Oferta handlowa, Handel detaliczny, Jakość produktu, Konsumencka ocena jakości
Trade offer, Retail trade, Product quality, Consumers' quality assessment
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Opracowanie stanowi pierwszy z cyklu trzech artykułów odnoszących się do problematyki zróżnicowania w poziomie zaspokojenia potrzeb klientów na usługi w zakresie handlu detalicznego. W artykule analizie poddano konsumenckie oceny polityki cenowej przyjmowanej przez podkarpackie placówki handlu detalicznego żywnością. Aspekt ten zestawiono z poglądami na temat jakości produktów oferowanych przez podmioty sprzedaży detalicznej. Za główną płaszczyznę analizy przyjęto poglądy klientów realizujących zakupy w podkarpackich sklepach, którzy dokonali relatywnej oceny firm działających na obszarach miejskich i wiejskich. Podstawą wnioskowania są wyniki badań własnych przeprowadzonych metodą wywiadu kwestionariuszowego wśród klientów handlu detalicznego w województwie podkarpackim na przełomie lat 2012 i 2013. (abstrakt oryginalny)

The study constitutes the first of the series of three articles dealing with the problems of disparities in a level of meeting needs of customers that concern services of retail trade. In this paper, the consumers' evaluation of price policies adopted by retail outlets offering food in Podkarpacie was analysed. This aspect was connected with opinions about quality of products offered by retail sale units. As a main dimension of the analysis there were adopted opinions of customers who realise purchases in shops in Podkarpacie and assessed enterprises that conduct their activities in urban and rural areas. The bases for conclusions are created by results of the author's research conducted with the use of a questionnaire interview among customers of retail trade in Podkarpacie at the turn of 2012-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altkorn J. (red.) (1996), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków.
  2. Bank J. (1996), Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Spółka, Warszawa.
  3. Cyrek P. (2011), Strategiczne ukierunkowania działań podmiotów handlu detalicznego żywnością w kontekście współczesnych trendów rozwojowych, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik 2011, część 2 (tom II).
  4. Dybka S. (2010), Uwarunkowania lojalności nabywców względem jednostek handlu detalicznego, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców wczoraj, dziś i juto, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2010, nr 594, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2010, nr 54.
  5. Jeznach M. (2012), Jakość produktu spożywczego wśród kryteriów wyboru stosowanych przez współczesnego konsumenta, "Handel Wewnętrzny", wrzesień-październik 2012, Perspektywy rozwoju marketingu (tom II).
  6. Kujawińska A., Więcek-Janka E. (2010), Źródła przewagi konkurencyjnej mikroprzedsiębiorstw rodzinnych, (w:) Rosa G., Smalec A. (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania nabywców wczoraj, dziś i juto, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2010, nr 594, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2010, nr 54.
  7. Pilarczyk B., Sławińska M., Mruk H. (2001), Strategie marketingowe przedsiębiorstw handlowych, PWE, Warszawa.
  8. Śmigielska G. (2004), Efektywność handlu detalicznego, (w:) Szumilak J. (red.), Handel detaliczny. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu