BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Palicki Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Interakcje przestrzeni publicznej z rynkiem nieruchomości komercyjnych : przykład śródmiejskiego obszaru Poznania
Interactivity of Public Space and Commercial Real Estate Market : the Example of Inner-City Area of Poznań
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 247, s. 181-196, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Przestrzeń jako kategoria ekonomiczna, Nieruchomości komercyjne, Rynek nieruchomości, Przestrzeń publiczna
Town spatial development, Space as an economic category, Commercial property, Real estate market, Public space
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
W pracy podjęto problematykę przestrzeni publicznej w kontekście funkcjonowania komercyjnych segmentów lokalnego rynku nieruchomości na przykładzie miasta Poznania. Wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w kilku fragmentach śródmiejskiej przestrzeni miasta w latach 2010 i 2012. Uzyskane informacje konfrontowano z tendencjami ekonomicznymi zaobserwowanymi na poznańskim rynku nieruchomości komercyjnych. Praca stanowi przyczynek do dalszych badań mających na celu wyjaśnienie znaczenia oraz identyfikację kierunków powiązań pomiędzy jakością i zmianami przestrzeni publicznej a rynkiem nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

The problem discussed in this paper is the public space in the context of functioning of the commercial real estate market on the example of the city of Poznań. The author uses the results of the researches completed in the public space of the city Poznań in 2010 and 2012. The obtained information was confronted with some of the economic tendencies observed on the local commercial real estate market. The paper shows only the basic indications. There is a strong need to continue the researches in order to explain the meaning and the direction of interactions between the public space and the local real estate markets in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. CABE SPACE, The Value of Public Space, 2004, London, http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/publications/the-value-of-public- space [dostęp: 18.01.2012],
 2. Crompton, J.L., 2004, The Proximate Principle: The Impact of Parks, Open Space and Water Features on Residential Property Values and the Property Tax Base, Ashburn, National Recreation and Park Association, Virginia.
 3. Gies, E., 2006, The Health Benefits of Parks, The Trust for Public Land, San Francisco.
 4. Harnik, P., Welle, B., 2009, Measuring the Economic Value of a City Park System, The Trust for Public Land, Chicago.
 5. Jak przetworzyć miejsce? Podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, 2009, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Warszawa.
 6. Kaźmierczak, B., Nowak, M., Palicki, S., Pazder, D., 2011, Oceny rewitalizacji. Studium zmian na poznańskiej Sródce, Wydawnictwo Wydziału Nauk Społecznych, UAM, Poznań.
 7. Matusiak, M., 2010, Przestrzeń publiczna jako czynnik konkurencyjności miast, w: Gaczek, W.M. (red.), Prace z gospodarki przestrzennej, Zeszyty Naukowe, nr 161, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 51-69.
 8. Matusiak, M., Nowak, M., Palicki, S., Stachowiak, K., 2010, Wartość przestrzeni publicznych - ujęcie modelowe i zastosowanie w wybranych miastach. Opis projektu badawczego, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań, maszynopis niepublikowany.
 9. NBP, 2012, Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2011 roku, NBP, Warszawa.
 10. Palicki, S., 2009, Karta przestrzeni publicznej jako instrument kształtowania jakości przestrzeni miejskiej, w: Źróbek, S. (red.), 2009, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn, nr 3, s. 103-113.
 11. Palicki, S., 2012, Znaczenie przestrzeni publicznej w rozwoju rynku nieruchomości, Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, nr 1, s. 36-39.
 12. Project for Public Spaces, 2012, www.pps.org/about/approach [dostęp: 18.01.2012],
 13. Thompson, I.H., 1998, Landscape and Urban Design, w: Greed, C., Roberts, M. (eds.), Introducing Urban Design, Longman, Essex, s. 105-115.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu