BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajka Zdzisław (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Dostosowanie systemu ocen pracowniczych do specyfiki pracy i wymagań w urzędach gminnych
Adapting the Employee Performance Appraisal System to the Specifics and Requirements of Work in Local Government Offices
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 5, s. 39-53, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Systemy ocen pracowników, Ocena pracowników, Kryteria oceny, Gmina, Administracja samorządowa
Employee appraisal systems, Employee appraisal, Evaluation criteria, District, Self-government administration
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena dostosowania systemu ocen pracowniczych w administracji samorządowej do potrzeb, wymagań i specyfiki pracy urzędów gminnych, czyli jakości narzędzia kadrowego, jakim jest system ocen. Szczególną uwagę zwrócono na zakres opisu kryteriów oceny oraz procedury oceniania. Ustawa z 2008 r. o pracownikach samorządowych przekazała prezydentom, burmistrzom i wójtom uprawnienia do samodzielnego tworzenia i wykorzystania systemu ocen pracowniczych, zgodnie z potrzebami urzędów. Różne badania, w tym Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS), pokazały jednak, że urzędy nie skorzystały z tego. W dalszym ciągu stosuje się zasady i procedury określone w rozporządzeniu Rady Ministrów (RM) z 2007 r., które formalnie przestały obowiązywać od 2008 r. Oznacza to, że niezależnie od wielkości i rodzaju urzędu (miejski, wiejski), a więc jego specyfiki, systemy ocen są identyczne, podobny jest też zakres ich zastosowania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to evaluate the extent to which the employee appraisal system applied in local government administration meets the needs, requirements, and job specifics of gmina [municipality] offices - the quality of a personnel tool such as the performance appraisal system. Special attention has been applied to the scope of employee appraisal criteria as well as appraisal procedures. The Act of 2008 on Territorial Local Government Workers provided mayors and village managers with powers to create and utilize employee performance appraisal systems in line with the needs of their offices. Research, including that conducted by the Institute of Labor and Social Studies, demonstrates that these offices have not taken advantage of this. They continue to apply principles and procedures as defined in the Directive of the Council of Ministers of 2007 that ceased being binding as of 2008. The result is that regardless of size and type of office (town or rural), hence its specifics, the appraisal system is identical as is the case of its range of application. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bohdziewicz P., Urbaniak B. (2013), Wdrażanie zmian w administracji: deficyty uczestnictwa pracowniczego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2.
  2. Chomątowska B., Janiak-Rejno I. (2009), Projektowanie systemu okresowych ocen pracowniczych - rola, wskazówki i zagrożenia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
  3. Czajka Z. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Warszawa, IPiSS.
  4. Król H., Ludwiczyński A., red. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN.
  5. Moczydłowska J.M. (2011), Ocenianie rozwojowe pracowników administracji samorządowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
  6. Seredocha I. (2010), Ocena zmian w systemie motywacyjnym pracowników samorządowych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
  7. Sidor-Rządkowska M. (2003), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
  8. Strużyna J. (2009), Kierunki doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych, w Frąckiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wyd. AE w Katowicach.
  9. Szaban J.M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i administracji, Warszawa, Difin.
  10. Zieliński W. (2011), Efektywność ZZL w sektorze publicznym, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu