BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Otola Iwona (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Relational Resources in the Creation of a Competitive Advantage and Improving Value Added : the Theoretical Approach
Zasoby relacyjne w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej i kreowania wartości przedsiębiorstwa - ujęcie teoretyczne
Źródło
Przegląd Organizacji, 2013, nr 9, s. 57-63, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Wartość przedsiębiorstwa, Wartość dodana, Współpraca przedsiębiorstw
Competitive advantage, Enterprise value, Value added, Enterprises cooperation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie na kluczową rolę zasobów relacyjnych w procesie generowania wartości dodanej dla przedsiębiorstw. W artykule zaprezentowano różnorodne definicje i typologię zasobów relacyjnych oraz określono korzyści wynikające z relacji między przedsiębiorstwami. Wskazano także na rodzaje powiązań między przedsiębiorstwami w ujęciu horyzontalnym oraz zaprezentowano więzi w odniesieniu do takich czynników, jak wielkość produkcji i liczba relacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to identify the key role of relational resources in the process of generating added value for companies. The article presents various definitions and typologies of relational resources and identifies the benefits of the relationship between the companies. Pointed at the types of interfirms' relationships in a horizontal view as well as the relations referred to such factors as the volume of production and number relationships were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BARNEY J.B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No. 1.
 2. BENGTSSON M., KOCK S., Cooperation and Competition in Relations Between Competitors in Business Network, "Journal of Business and Industrial Marketing" 1999, Vol. 14, No. 3.
 3. CASTALDO S., Trust in Market Relationship, Cheltenham 2007.
 4. CYGLER J., Kooperencja jako tendencja w zarządzaniu przedsiębiorstw w dobie globalizacji, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Zeszyt Naukowy 94, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2009.
 5. CZAKON W., Istota i przejawy kompetencji relacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2008, No. 20.
 6. DE WIT B., MEYER R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 7. GRABOWSKA M., OTOLA I., Wartość dodana determinantą konkurencyjności przedsiębiorstwa, [w:] DURAJ J., SAJNÓG A., Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 8. HAKANSSON H., SNEHOTA L, Comment "No business is an island" 17 years later, "Scandinavian Journal Management" 2006, Vol. 22.
 9. KNOP L., Wielostronne strategie relacyjne - koncepcja tworzenia, [w:] HERMAN A., POZNAŃSKA K., (ed.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, Vol. l, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 10. KOWALSKI A., Wpływ kryzysu gospodarczego na procesy współpracy i konkurencji, "Master of Business Administra-tion"2011,No. 2.
 11. KOŹMIŃSKI A., Zarządzanie międzynarodowe, PWE, Warszawa 1999.
 12. KRUPSKI R., Strategiczność zasobów, "Przegląd Organizacji" 2006, No. 9.
 13. KWIECIEŃ A., ŻAK K., Budowanie relacji w strukturach sieciowych, [w:] DURAJ J., SAJNÓG A., Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 14. LEFAIX-DURAND A., D. POULIN, R. KOZAK, R. BEAUREGARD, Interfirm Relationships and Value Creation: A Synthesis, Conceptual Model and Implications for Future Research, CENTOR, Quebec 2005.
 15. MOORE J., CURRY SH., The Death of Competition, "Fortune" 1996, Vol. 133, Iss. 7.
 16. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, Tom 5, Warsaw 1996.
 17. NOWICKA-SKOWRON M., Pomiar funkcjonowania łańcucha dostaw, [w:] KISPERSKA-MOROŃ D., KRZYŻANIAK S., Logistyka, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 18. OLESIŃSKI Z., Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 19. OTOLA I., Synergy Effects in the Aspect of Local Development of Communities, "International Journal of Public Administration in Central and Eastern Europe" 2007, No. 1.
 20. SKAWIŃSKA E., ZALEWSKI R.I, Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warsaw 2009.
 21. STABRYŁA A., Podejście podmiotowo-relacyjne w doskonaleniu struktury organizacyjnej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2007, No. 6.
 22. STACHOWICZ J., STACHOWICZ-STANUSCH A., Klastry - współczesne i przyszłościowe formę organizacji potęgującej wiedzę i wartości, "Organizacja i Zarządzanie" 2011, No. 4.
 23. STAŃCZYK-HUGIET E., Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, "Przegląd Organizacji" 2011, No. 5.
 24. ULAGA W., EGGERT A., Relationship value in business markets: The construct and its dimensions, "Journal of Business to Business Marketing" 2005, Vol 12, No 1
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu