BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strużyna Janusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Bartoszewicz Michał (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Spójność narzędzi ocen okresowych i założeń polityki personalnej : Tekto Productions
The Cohesiveness of Performance Appraisal Tools and Personnel Policy Assumptions : Tekto Productions
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 5, s. 55-68, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Systemy ocen pracowników, Ocena pracowników, Polityka personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Studium przypadku
Employee appraisal systems, Employee appraisal, Personnel policy, Human Resources Management (HRM), Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Tekto Productions
Abstrakt
Współcześnie wskazuje się na potrzebę wzajemnego rozwoju biznesu i uniwersytetów poprzez wymianę wiedzy. Artykuł niniejszy ma dwa podstawowe cele. Po pierwsze, prezentuje jeden z możliwych sposobów badania wzorów dokumentacji okresowego oceniania pracowników oraz wypracowania na tej podstawie wskazówek doskonalących system zarządzania zasobami ludzkimi. Po drugie, przedstawia propozycję współpracy środowiska akademickiego z biznesem w zakresie realizacji badań nad wyłaniającym się wzorem zarządzania ZZL. Jest to przykład niskokosztowej wymiany myśli pomiędzy praktykami a akademickimi badaczami. (abstrakt oryginalny)

The exchange of knowledge is what is being indicated today as the way forward for the mutual development of business and universities in the modern world. This article has two primary goals. First, it presents a possible way for studying employee performance appraisal documentation forms as well as the development of this as a basis of guidelines for improving the human resource management system. Second, it presents a proposal for collaboration between the academic community and business in the area of undertaking research into the emerging model of HRM. This is an example of a low-cost exchange of ideas among practitioners and academic researchers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dawson P. (2003), Organisational change stories and management research: facts or fiction, Journal of the Australian and New Zealand Academy of Management, vol. 9, z. 3, s. 37-49.
  2. Mayring Ph. (2000), Qualitative content analysis, Forum: Qualitative Social Research, vol. 1, nr 2.
  3. Kondrasuk J.N. (2012), The ideal performance appraisal is a format, not a form, Academy of Strategic Management Journal, vol. 11, z. 1, s. 115-130.
  4. Law R. (2007), Appraising performance appraisals: A critical look at an external control management technique, International Journal of Reality Therapy, vol. 26, z. 2, s. 18-25.
  5. Lave J., Wenger E., (1990), Situated learning, legitimate peripheral participation, Cambridge, UK, Cambridge University Press.
  6. Scullion H., Sparrow P., Farndale E. (2011), Global Talent Management: New Challenges for the Corporate HR Function in the Global Recession, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, vol. 78, nr 1, s. 97-115.
  7. Strużyna J., Spalek M., (2012), Analiza Cop i CoI. Eksperyment z podwójnym opisem, w Rokita J. (red.), Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian. Część 2, Katowice, GWSH, s. 58-79.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu