BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burzała Milda Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Efekty zarażania giełd europejskich w czasie kryzysu finansowego 2008-2009 : model logitowy dla danych panelowych
Contagion Effects on European Stock Exchanges During 2008-2009 Financial Crisis - Logit Model for Panel Data
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 242, s. 31-43, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Giełda, Dane panelowe, Giełda pieniężna, Efekt zarażania
Financial crisis, Stock exchange, Panel data, Money market, Contagion effect
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących testowania efektów zarażania wybranych giełd europejskich w czasie kryzysu finansowego 2008-2009. Badanym kanałem transmisji były indeksy giełdowe, które bardzo szybko reagowały na kolejne złe informacje nadchodzące ze Stanów Zjednoczonych. Przyjęto, że giełda amerykańska zaraża kryzysem, jeśli zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu na danym rynku. Przez efekt transmisji rozumiane było tempo wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia kryzysu. Dodatkowym celem badań była weryfikacja hipotezy o wyprzedzającej reakcji rynku walutowego w stosunku do zmian obserwowanych na giełdzie papierów wartościowych. Wyniki badań potwierdzają istotność transmisji kryzysu poprzez kanał giełd papierów wartościowych. Efekty zarażania są jednak zróżnicowane i zmieniają się na skutek agregacji danych dziennych do danych kwartalnych. W trakcie badań nie udało się pozytywnie zweryfikować hipotezy o wyprzedzających zmianach zachodzących na rynku walutowym.(abstrakt oryginalny)

The purpose of research was to test the contagion effects on selected European stock exchanges during financial crisis 2008-2009. Stock market indices, very quickly responding to negative information coming from the USA, were studied as a transmission channel. It is assumed that the American stock exchange infects with crisis when it increases the probability of crisis occurrence on a selected market. The transmission effect is the rate of increase of crisis occurrence probability. An additional purpose of research was to verify the hypothesis of the preemptive response of foreign exchange market to the changes observed on the stock exchange market. The results of research confirm the importance of crisis transmission through the stock exchange channel. However, contagion effects are changing as a result of aggregation of daily data to quarterly data. The hypothesis of foreign exchange market preemptive response could not be positively verified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baltagi, B.H., 1998, Panel Data Methods, w: Ullah, A., Giles, D.EA. (eds.), Handbook of Applied Economic Statistics, Marcel Dekker, New York.
 2. Bekaert, G, Harley, C.R., Ng, A., 2003, Market Integration and Contagion, NBER Working Paper, no. 9510.
 3. Bieńkowski, W., Gawrońska-Nowak, B., Grabowski, W., 2011, Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne, Materiały i Studia NBP, nr 258, Warszawa.
 4. Burzała, M., 2005, Prognozowanie aktywności gospodarczej Polski przy wykorzystaniu zagnieżdżonych modeli logitowych, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 5. Dungey, M., Fry, R.A., Gonzalez-Hermosillo, B., Martin, V.L., 2007, International Contagion Effects from the Russian Crisis and LTCM Near-Collapse, IMF Working Paper, no. 02/74.
 6. Dungey, M., Martin, V.L., 2001, Contagion Across Financial Markets: An Empirical Assessment, New York Stock Exchange Conference Paper, Hawaii.
 7. Eichengreen, B., Rose, A., Wypłosz, C, 1995, Exchange Market Mayhem: The Antecendents and Aftermath of Speculative Attacks, Economic Policy, vol. 21, no. 10, s. 463^184.
 8. Eichengreen, B., Rose, A., Wypłosz, C, 1996, Contagious Currency Crises: First Test, Scandinavian Journal of Economics, vol. 98, s. 463-484.
 9. Estrella, A., Mishkin, F.S., 1998, Predicting U.S. Recessions: Financial Variables as Leading Indicators, The Review of Economics and Statistics, vol. 80.
 10. Falcetti, E., Tudela, M., 2006, Modeling Currency Crises in Emerging Markets: A Dynamic Probit Model with Unobserved Heterogeneity and Autocorrelated Errors, Oxfort Bulletin of Economics and Statistics, vol. 68, no. 4.
 11. Favero, C.A., Giavazzi, F., 2002, Is the International Propagation of Financial Shocks Non-linear? Evidence from the ERM, Journal of International Economics, vol. 57, s. 231-246.
 12. Forbes, K., Rigobon, R., 2002, No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements, Journal of Finance, vol. 57, no. 5, s. 2223-2261.
 13. Glick, R., Hutchison, M., 2001, Banking and Currency Crises; How Common are Twins?, w: Glick, R., Spiegel, M. (eds.), Financial Crises in Emerging Markets, Cambridge Uniwersity Press, Cambridge, New York and Melbourne.
 14. Kaminsky, G.L., Reinhard, CM., 1999, The Twin Crises: Causes of Banking and Balance-of payments Problems, The American Economic Review, vol. 89.
 15. Kaminsky, G.L., Reinhard, CM., 2000, On Crises, Contagion and Confusion, Journal of International Economics, vol. 51, no. 1.
 16. Mazurek, S., 2009, Mechanizm międzynarodowej transmisji kryzysów gospodarczych, w: Czech-Rogosz, J., Pietrucha, J., Żelazny, R. (red.), Koniunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, CH. Beck, Warszawa.
 17. Rossi, M., 1999, Financial Fragility and Economic Performance in Developing Economies: Do Capital Controls, Prudential Regulation and Supervision Matter?, IMF, Working Papers, no. WP/99/66.
 18. World Bank, 2012, Contagion of Financial Crises, http://www.worldbank.org/economic-policy/managing%20volatility/contagion/definitions.htm [dostęp: 14.05.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu