BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Polityka fiskalna państwa a dochody polskich gospodarstw domowych
Incomes of Polish Households and Fiscal State Policy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 31, s. 156-166, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rola państwa w gospodarce, Dochody gospodarstw domowych, Polityka finansowa państwa, Polityka podatkowa, Budżet państwa, Interwencjonizm państwa, Polityka fiskalna
States' role in economy, Household income, State financial policy, Tax policy, State budget, Government intervention, Fiscal policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kształt polityki fiskalnej, a także dochodowej, zyskuje szczególnego znaczenia, gdyż stwarzane przez nie warunki ekonomiczne determinują poziom i zróżnicowanie dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe. W artykule wskazano, że makroekonomiczny schemat tworzenia PKB oraz kategorii pokrewnych, a także polityka fiskalna państwa "przekładają się" na rozporządzalne dochody gospodarstw domowych. Tym samym można mówić o współoddziaływaniu PKB i budżetu państwa (na poziomie makroekonomicznym) i dochodów gospodarstw domowych (na poziomie mikroekonomicznym). (abstrakt oryginalny)

Shape of fiscal policy, as well as of income policy, gains a special importance because the economic conditions created by the policies determine level and differentiation of incomes achieved by households. The study indicates that the macroeconomic scheme of creation of GDP and similar categories along with fiscal state policy influence disposable incomes of households. Thus, one can say about interdependence between GDP and state budget (at macroeconomic level) and households incomes (at microeconomic level). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albińska E., 2006, Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym, KUL, Lublin.
 2. Bajohr S., 2003, Grundriss staatlicher Finanzpolitik, Opladen.
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2010 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2011.
 4. Bywalec Cz., 2010, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 5. Bywalec, 2007, Konsumpcja w teorii i praktyce gospodarowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Czapiński J., Panek T., (red.), 2011, Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, "Contemporary Economics", vol. 5. I.3. September.
 7. Fajferek A., (red.), 1999, Wybrane problemy polityki społecznej [w:] Polityka ekonomiczna, AE w Krakowie, Kraków.
 8. Hausner, J., 2007, Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej lat 2001-2005, Scholar, Warszawa.
 9. Kołodko G., 2010, Świat na wyciągnięcie myśli, Warszawa.
 10. Rogall H., 2006, Volkswirtschaftslehre fur Sozialwissenschaftler - Eine Einfuhrung, Wiesbaden.
 11. Rogall H., 2010, Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, przekład J. Gilewicz, Zysk i S-ka, Poznań.
 12. Strategia zrównoważonego rozwoju dla Polski do 2025 roku.
 13. Zabłocki G., 2002, Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu