BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipowska Joanna (Personnel Profile)
Tytuł
Rozmowa oceniająca - studia nad współczesnymi wytycznymi
Appraisal Interview : Studies on Contemporary Guidelines
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2013, nr 5, s. 100-111, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
System Okresowych Ocen Pracowników (SOOP), Ocena pracowników, Przegląd literatury, Systemy ocen pracowników
System of periodic performance evaluation, Employee appraisal, Literature review, Employee appraisal systems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja współczesnego stanowiska badaczy w sprawie wytycznych, które pozwalają na uzyskanie zakładanej efektywności rozmowy oceniającej. Artykuł jest próbą zestawienia wskazań teoretycznych i empirycznych, dotyczących efektywnego prowadzenia rozmowy oceniającej. Przedmiotem studiów była literatura z zakresu systemu ocen okresowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozmowy oceniającej i czynników (ludzkich i organizacyjnych), wpływających na jej efektywność, której miarą jest wzrost motywacji i poprawa wyników osiąganych przez pracowników. W opracowaniu wzięto pod uwagę polskie i zagraniczne opracowania poświęcone tej tematyce. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is the identification of the current position of researchers on guidelines that allow the achieving of the assumed effectiveness of the appraisal interview. The article strives to assemble theoretical and empirical indications relating to the effective conducting of an appraisal interview. The subject of the research was literature on performance appraisal systems, with special stress on appraisal interviews and factors (human and organizational) impacting on effectiveness, measured by growth in motivation and improved worker results. The study takes into account both Polish and foreign work devoted to the subject. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asmuß B. (2008), Performance appraisal interviews, Journal of Business Communication, vol. 45 (4), s. 408-429.
 2. Baard P.P., Deci E.L., Ryan R.M. (2004), Intrinsic Need Satisfaction: A Motivational Basis of Performance and Well-Being in Two Work Settings, Journal of Applied Psychology, nr 34, s. 2045-2068.
 3. Boachi-Mensah F.O., Seidu P. (2012), Employees' Perception of Performance Appraisal System: A Case Study, International Journal of Business & Management, vol. 7 (2), s. 73-88, za Borkowska S. (2001), Strategie wynagrodzeń, Kraków, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna.
 4. Branham L. (2005), 7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy, Warszawa, Wydawnictwo Studio EMKA.
 5. Chomątowska B., Janiak-Rejno I. (2009), Projektowanie systemu okresowych ocen pracowniczych - rola, wskazówki i zagrożenia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3-4, s. 115-123.
 6. Clifton J. (2012), Conversation Analysis in Dialogue With Stocks of Interactional Knowledge: Facework and Appraisal Interviews, Journal of Business Communication, vol. 49 (4), 283-311.
 7. Culbert S.A., Rout L. (2012), Skończ z okresową oceną pracowników, Warszawa, MT Biznes.
 8. Gagne M., Deci E.L. (2005), Self-determination theory and work motivation, Journal of Organizational Behavior, nr 26, s. 331-362.
 9. Godzwon Z. (2007), Refleksje nad oceną pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 5, 87-100.
 10. Lewis R.E. (2011), Accountability is key to effective performance appraisal systems, Industrial and Organizational Psychology, vol. 4, s. 173-175.
 11. Mani B.G. (2002), Performance Appraisal Systems, Productivity, and Motivation: A Case Study, Public Personnel Management, vol. 31 (2), s. 141.
 12. McKenna E., Beech N. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, Gebethner i Ska.
 13. Perry P.M. (1996), Employee evaluation balancing act: avoid these six pitfalls, Materials Management in Health Care, vol. 5 (3), s. 42-43.
 14. Roberts G.E. (2002), Employee Performance Appraisal System Participation: A Technique that Works, Public Personnel Management, vol. 31 (3), s. 333-342.
 15. Ryan R.M. (1982), Control and Information in the Intrapersonal Sphere: An Extension of Cognitive Evaluation Theory, Journal of Personality & Social Psychology, vol. 43 (3), s. 450-461.
 16. Ryan R.M., Deci E.L. (2000), Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being, American Psychologist, vol. 55 (1), s. 68-78.
 17. Sidor-Rządkowska M. (2001), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Kraków, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna.
 18. Sidor-Rządkowska M. (2006), Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Kraków, Wolters Kluwer, Oficyna Ekonomiczna.
 19. Whiddett S., Hollyforde S. (2003), Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 20. Woodford K., Maes J.D., Clay D. (2011), Getting them right and getting then written, Journal of International Diversity, nr 4, s. 120-126.
 21. Worchel S., Brehm J.W. (1971), Direct and implied social restoration of freedom, Journal of Personality & Social Psychology, nr 18, s. 294-304.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu