BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garsztka Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Konstrukcja portfela papierów wartościowych z uwzględnieniem płynności walorów
Optimal Portfolios of Securities Taking Into Account the Asymmetry of Specific Risk
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 242, s. 56-68, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Portfel akcji, Papiery wartościowe, Portfel inwestycyjny, Estymacja
Equity portfolios, Securities, Investment portfolio, Estimation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W standardowym podejściu Sharpe'a do konstrukcji portfela akcji uwzględnia się dwa źródła ryzyka: ryzyko rynkowe (systematyczne) oraz ryzyko związane z czynnikiem losowym (specyficzne). W badaniach empirycznych często zwraca się uwagę na wysoką kurtozę oraz znaczną skośność rozkładu zarówno stóp zwrotu, jak i składnika losowego modelu rynkowego (tzw. linii charakterystycznej). Powoduje to, że założenie 0 rozkładzie normalnym, dotyczące reszt modelu rynkowego, nie jest spełnione. W artykule zaproponowano uwzględnienie tego faktu empirycznego poprzez dekompozycję składnika losowego na dwa czynniki, z których jeden wyjaśnia wpływ ryzyka płynności, a drugi wpływ pozostałego ryzyka specyficznego na stopy zwrotu z waloru. Pozwala to uzyskać łączny rozkład składnika losowego bliższy obserwowanego. Ponadto zaproponowano budowę portfela z uwzględnieniem trzech rodzajów ryzyka (ryzyka systematycznego, specyficznego z pominięciem ryzyka płynności oraz ryzyka płynności) 1 porównano wyniki takiego portfela z wynikami standardowego portfela Sharpe'a. (abstrakt oryginalny)

In his approach to the portfolio construction, Sharpe takes into account two kinds of risk: the market risk and the specific (random) risk. Empirical analysis leads to the conclusion that rates of return and residuals of the so-called characteristic lines are not normally distributed (their distributions have high kurtosis and skewness). Therefore the assumption that the random component is normally distributed, with the expected value equal to zero and constant variance, is in most cases violated. In the paper we propose to split the random component of the characteristic line into two factors, one of which explains the asymmetric effect of liquidity risk attached to each asset. We use Battese and Coelli approach to function specification in order to estimate the characteristic line parameters and the liquidity risk of assets. We construct the portfolios taking into account three kinds of risk (systematic risk, specific symmetric risk and asymmetric liquidity risk) and compare these portfolios with the standard Sharpe portfolio. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Amihud, Y., Mendelson, H., 1986, Asset Pricing and the Bid-ask Spread, Journal of Financial Economics, vol. 17, s. 223-249.
  2. Battese, G.E., Coelli, T.J., 1992, Frontier Production Functions, Technical Efficiency and Panel Data with Application to Paddy Fanners in India, Journal of Productivity Analysis, vol. 3, s. 153-169.
  3. Battese, G.E., Corra, G.S.,1977, Estimation of a Production Frontier Model: Witch Application to the Pastoral Zone of Eastern Australia, Australian Journal of Agricultural Economics, vol. 21, s. 169-179.
  4. Jurek, W., 2001, Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  5. Markowitz, H., 1952, Portfolio Selection, Journal of Finance, vol. 7, s.77-91.
  6. Pastor, L., Stambaught, R., 2003, Liquidity Risk and Expected Stock Returns, Journal of Political Economy, vol. Ill, s. 642-685.
  7. Sharpe, W.F., 1970, Portfolio Theory and Capital Markets, McGraw-Hill.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu