BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Garsztka Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Rutkowska-Ziarko Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Budowa portfela akcji przy wykorzystaniu wskaźnika cena/zysk oraz płynności transakcyjnej
Portfolio Construction whit the Use of Price/Earnings Ratio and Liquidity Ratio
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 242, s. 69-82, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Analiza portfelowa, Atrakcyjność inwestycyjna, Portfel akcji
Portfolio analysis, Investing attractiveness, Equity portfolios
Uwagi
summ.
Abstrakt
Prezentowane badania dotyczyły budowy portfeli optymalnych w sensie minimalnego ryzyka przy założonej zyskowności oraz dla założonego poziomu zmiennej syntetycznej opartej na wskaźniku cena/zysk oraz wskaźniku mierzącym płynność transakcyjną. Konstrukcja portfela fundamentalnego, uwzględniającego dodatkowe informacje (poza historycznymi stopami zwrotu), miała zapewnić przy sprzedaży walorów wyższe stopy zwrotu. W badaniach rynku kapitałowego występują dwie koncepcje dotyczące inwestowania w akcje o niskich wartościach rozważanych w artykule wskaźników rynkowych. Zgodnie zjedna, akcje o niskich wartościach wskaźnika cena/zysk to w ocenie inwestorów akcje spółek o złej kondycji ekonomiczno-finansowej. Zgodnie z drugą koncepcją, są to akcje niedoszacowane przez rynek - mogące w przyszłości przynieść wyższe stopy zwrotu. Podobnie w przypadku płynności transakcyjnej - z jednej strony można zakładać występowanie premii z tytułu inwestowania w akcje mniej płynne, z drugiej strony przy niskiej płynności może wystąpić problem z natychmiastową sprzedażą akcji po zakładanej cenie. Celem badania było sprawdzenie, czy uwzględnienie podczas konstrukcji portfela papierów wartościowych dodatkowej informacji płynącej z rynku pozwoli uzyskać wyższe stopy zwrotu. Ponieważ nie ma jednoznacznego wskazania, jak przy konstruowania portfela traktować zastosowane wskaźniki rynkowe - jako stymulanty, czy jako destymulanty - badania przeprowadzono wielowariantowo. W poszczególnych wariantach wskaźnik cena/zysk i miernik płynności były przy konstruowaniu portfela traktowane na zmianę jako stymulanty oraz destymulanty. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the construction of investment portfolios minimizing risk, with the use of aggregate indicator, built on the basis of price/earnings ratio and liquidity ratio. The aggregate indicator describes attractiveness of investing in a company. The aim of this study was to test whether price/earnings ratio and liquidity ratio should be treated as a stimulant or destimulant in the construction of the aggregate indicator of the company's financial standing. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amihud, Y., 2002, llliquidity and Stock Returns: Cross-section and Time-series Effects, Journal of Financial Markets, vol. 5, s. 31-56.
 2. Amihud, Y, Mendelson, H., 1986, Asset Pricing and the Bid-ask Spread, Journal of Financial Economics, vol. 17, s. 223-249.
 3. Avramov, D., Chordia, T., Goyal, A., 2006, Liquidity and Autocorrelation in Individual Stock Returns, Journal of Finance, vol. 61, no. 5, s. 2365-2394
 4. . Basu, S., 1977, Investment Performance of Common Stocks in Relation to Their Price- -earnings Ratios: A Test of the Efficient Market Hypothesis, Journal of Finance, vol. 3, s. 663-682.
 5. Haugen, A., 1996, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
 6. Hasbrouck, J., 2005, Trading Costs and Returns for US Equities: The Evidence from Daily Data, NYU Stern School Department of Finance Working Paper.
 7. Markowitz, H., 1952, Portfolio Selection, Journal of Finance, vol. 7, s. 77-91.
 8. Rutkowska-Ziarko, A., 2011, Alternatywna metoda budowy fundamentalnego portfela papierów wartościowych, Taksonomia - Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, nr 18, s. 551-559.
 9. Ritchie, J., 1997, Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa.
 10. Tarczyński, W., 1995, O pewnym sposobie wyznaczania składu portfela papierów wartościowych, Przegląd Statystyczny, nr 1, s. 91-106.
 11. Tarczyński, W., 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 12. Tarczyński, W., Łuniewska, M., 2005, Analiza portfelowa na podstawie wskaźników rynkowych i wskaźników ekonomiczno-finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, nr 16, s. 257-271.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-7374
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu