BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panchenko Yevgen (Kyiv National Economic University After Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine), Luk'yanenko Olga (Kyiv National Economic University After Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine), Zhevago Alina (Kyiv National Economic University After Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine), Kiriakova Marina (Kyiv National Economic University After Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine)
Tytuł
Finansirovanie innovacij v Ukraine
Innowacje finansowe na Ukrainie
Financial Innovation in Ukraine
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 31, s. 192-204, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje finansowe, Finansowanie przedsiębiorczości, Innowacje
Financial innovations, Entrepreneurship financing, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Autorzy omawiają źródła innowacji finansowych na Ukrainie. Ponadto analizują, jako warunki działań innowacyjnych, przedsięwzięcie biznesowe, inwestycje bezpośrednie, finansowanie publiczne, zakupy rządowe, amortyzację, wspólne finansowanie, konkurencyjne finansowanie narodowych projektów badawczych, granty, opodatkowanie. (abstrakt oryginalny)

The authors consider the sources of financing of innovations in Ukraine. Also parts of business enterprises, direct investing, public financing, state purchases, renovation, venture financing, competitive financing of national research projects, grants, taxation are analysed in guarantee of innovative activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / За ред. С.І. Юрія, Є.В. Савельєва. - К.: Знання, 2007. - 595 с.
 2. Закон України "Про інноваційну діяльність・ від 04.07.2002 р. №40-ІV.
 3. Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків・ від 17.08.1999 р. №991-XIV.
 4. Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. Том І. - К.: Фенікс, 2011. - 215 с.
 5. Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. Том 3. - К.: Фенікс, 2001. - 49 с.
 6. Ландик В.Н. Инновационная стратегия предприятия: проблемы и опыт их решения. - К.: Наукова думка, 2003. - 364 с.
 7. Наукова та інноваційна діяльність в Україні: стат. зб. - К.: Держкомстат України, 2010. - 420 с.
 8. Национальные приоритеты эненргоэффективности - 2010. - К.: Текст, 2010. -580 с.
 9. Отчет об устойчивом развитии "Систем Кэпитал Менеджмента・ за 2009-2010 годы: Закладывая основу будущего. - Донецк: СКМ, 2011. - 98 с.
 10. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3т. Т.2. Інноваційно-технологічний розвиток економіки/ За ред. В.М. Гейця, В.П. Се-миноженко. - К.: Фенікс, 2012. - 564 с.
 11. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах гло-балізацій них викликів. - К.: Парламентське видавництво, 2009. - 632 с.
 12. Факты и комментарии. - 2011. - 27 октября. - С. 4.
 13. Федулова Л.І. Економіка знань. - К.: Ін-т екон. і прогнозув. НАН України, 2009. - 600 с.
 14. Afuah A. Innovation Management: Strategies, Implementation and Profits. - New York: Free Press, 2007. - 620 p.
 15. Cross domestic expenditure on R&D by sectors (% share of GDP). - Режим доступу: http://epp.eurostat R&D expenditure by sector.
 16. Dundon E. The Seeds of Innovation: Cultivating the Senergy That Fosters New Ieas. - New York: AMACON, 2002. - 304 p.
 17. Foster R. Innovation: The Attacker's Advantage. - New York: Macmillan, 1986. - 420 p.
 18. Peters T.I. The Circle of Innovation. - New York: Knopt, 1997. - 312 p.
 19. The Global competitiveness Report 2011-2012. - New York: Palgrave Macmillan, 2012.
 20. The OECD Science. Technology and Industry scoreboard 2007: Innovational and Per-fomance in the Global Economy. - Paris: OECD, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
rus
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu