BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurkiewicz Anna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Makroekonomiczne uwarunkowania zarządzania talentami
Macroeconomic Determinants of Talent Management
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 31, s. 219-229, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie talentami, Uwarunkowania makroekonomiczne, Sytuacja demograficzna, Struktura demograficzna
Talent management, Macroeconomic conditions, Demographic situation, Demographic structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto próbę zaprezentowania makroekonomicznych uwarunkowań zarządzania talentami. Umiejętność pozyskania i zatrzymania utalentowanych pracowników staje się istotnym zagadnieniem uwzględniając dokonujące się zmiany demograficzne, postępującą globalizację oraz wzrost znaczenia aktywów niematerialnych w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, co dotyczy zarówno podmiotów gospodarczych, jak i gospodarek krajowych. Umiejętności te weryfikuje kryzys gospodarczy i jego konsekwencje. W artykule przedstawiono przyczyny zainteresowania się zagadnieniem zarządzania talentami na poziomie makroekonomicznym. Skoncentrowano się na sytuacji demograficznej, dokonano jej charakterystyki uwzględniając rynek krajowy. Ostatnia część zawiera proponowane rozwiązania problemu luki talentów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the macroeconomic determinants of talent management. Ability to attract and retain talented employees is becoming an important issue both for companies and national economies, because of the demographic changes, globalization and the growing importance of intangible assets to create competitive advantage. These skills verifies the economic crisis and its consequences. The paper discusses the reasons for interest in the issue of talent management at the macroeconomic level. It is focused on the demographic situation, in particular on domestic market. The final part contains the proposed solutions to the problem of talent gap. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chełpa S., 2005, Samorealizacja talentów - możliwości i ograniczenia intrapersonalne [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 2. Green W.D., Cheese P., 2008, Where will All the talent come from?, http://www.accenture.com/us-en/outlook/Pages/outlook-journal-2008-global-talent-strategy.aspx (dostęp 29.08.2012).
 3. Guthridge M., Komm A.B., Lawson E., 2008, Making talent a strategic priority, "The McKinsey Quarterly", No. 1.
 4. Hsieh T.Y., Lavoie J., Samek R.A.P, 1999, Are you taking your expatriate talent seriously?, http://mkqpreview1.qdweb.net/Organization/Talent/ Are_you_taking_your_expatriate_talent_seriously_355 (dostęp 30.08.2012).
 5. Ingram T., 2011, Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 6. Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł., 2005, Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach [w:] Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 7. Mały rocznik statystyczny Polski 2012, www.stat.gov.pl (dostęp 21.08.2012).
 8. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B., 2001, The war for talents, McKinsey & Company, Inc., Harvard Business School Press, Boston.
 9. Pocztowski A. (red.), 2008, Zarządzanie talentami w organizacji, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Kraków.
 10. Prognoza ludności Polski na lata 2008-2035 (notatka informacyjna), www.stat.gov.pl (dostęp 21.08.2012).
 11. Ritz A., 2011, Erwartungen junger Talente an ihre Arbeitgebers [w:] Talent Management. Talente identifizieren, Kompetenzen entwickeln, Leistungstrager erhalten, Ritz A., Thom N. (Hrsg.), Gabler, Wiesbaden.
 12. Roczne wskaźniki makroekonomiczne, www.stat.gov.pl (dostęp 21.08.2012).
 13. Rocznik statystyczny 2011, www.stat.gov.pl (dostęp 21.08.2012).
 14. Smith D., Harley C.S., Sanchez de León D., Gault S., 2011, The talent to grow, http://www.accenture.com/us-en/outlook/Pages/outlook-journal-2011-talent-to-grow. aspx (dostęp 29.08.2012).
 15. Strack R., Baier J., Caye J.M., 2010, Stimulating Economies Through Fostering Talent Mobility, https://www.bcgperspectives.com/content/articles/people_management_human_resources_organization_stimulating_economies_through_talent_mobility (dostęp 15.06.2012).
 16. Strack R., Baier J., Caye J.M., Zimmermann Ph., Dyrchs S., 2011, Global Talent Risk: Seven Responses, https://www.bcgperspectives.com/content/articles/people_management_human_resources_strategic_planning_global_talent_risk_seven_responses (dostęp 15.06.2012).
 17. Zarządzanie talentami: Wyzwania trendy, przykłady rozwiązań, Raport Badawczy E- 0011-06-RR, 2006, The Conference Board, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu