BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza rynku ubezpieczeń na życie w latach 2000-2010 na podstawie wybranych wskaźników finansowych
Analysis of the Life Insurance Market in the Years 2000-2010 Based on Selected Financial Indicators
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2011, z. 5, s. 117-128, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia na życie, Wskaźniki finansowe
Insurance market, Life insurance, Financial indicators
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę analizy finansowej rynku ubezpieczeń na życie w latach 2000-2010. Analizy dokonano na podstawie wybranych wskaźników finansowych, które w sposób syntetyczny informują o kondycji sektora ubezpieczeń na życie w rozważanym okresie. Przeanalizowano wybrane wskaźniki finansowe z zakresu wypłacalności, rentowności oraz sprawności działania.(fragment tekstu)

This paper presents the condition of the Polish life insurance market in the years 2000-2010. Analyses were based on selected financial ratios. The paper attempts to assess the opportunities and threats Polish life insurance market in the period considered. The analysis was based on data from the Annals of Insurance and Pension Funds.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Glabiszewski W., Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską, wyd. Dom Organizatora, Toruń 2005.
  2. Jaworski W., Lisowski J., Analiza finansowa jako część składowa ratingu ubezpieczeniowego, [w:] Finanse i rachunkowość zakładów ubezpieczeń działu II, red. T. Sangowski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Ubezpieczeń, Poznań 1997.
  3. Lisowski J., Analiza finansowa działalności przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego, [w:] Ubezpieczenia, red. J. Handschke, J. Monkiewicz, Poltex, Warszawa 2010.
  4. Michalski T., Ubezpieczenia gospodarcze: ryzyko i metodologia oceny, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  5. Pajewska R., Wybrane cechy diagnostyczne - opis i charakterystyka, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze w Polsce i w Unii Europejskiej, red. T. Michalski, Difin, Warszawa 2001.
  6. Wanat-Połeć E., Analiza wskaźnikowa zakładów ubezpieczeń, [w:] Metodologia analizy zakładów ubezpieczeń, red. E. Wanat-Połeć, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, Warszawa 2001.
  7. Wanat-Połeć E., Zakłady ubezpieczeniowe ogółem, [w:] Przegląd dziesięciolecia, red. E. Wanat-Połeć, Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń, Warszawa 2001.
  8. Ubezpieczenia 2009, PIU, Wyd. Gramond.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu