BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Vilamova Sarka (VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic), Janovska Kamila (VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic), Vozńakova Iveta (VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic)
Tytuł
The Chosen Aspects of Globalization Processes and Corporate Social Responsibility
Wybrane aspekty procesów globalizacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Źródło
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2011, z. 5, s. 173-178, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność
Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Niniejszy artykuł podejmuje temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - to nie tylko jako sposobu na moralne uznanie firm w oczach opinii publicznej. Podstawowym celem i zadaniem jest zaspokojenie interesów wszystkich zainteresowanych stron. Społeczna odpowiedzialność oznacza takie zarządzanie firmą i relacja z partnerami biznesowymi, które przyczyniają się do poprawy reputacji i wysokiej wiarygodności firmy. Odpowiedzialność społeczna jest rozpatrywana w trzech wymiarach - gospodarczym, społecznym i środowiskowym. (abstrakt oryginalny)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. BECK, U. Co je to globalizace? Omyly a odpovedi. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. p. 191, ISBN 978-80-7325-123-9.
  2. EADE, J. Living in Global City. London: Routledge 1996.
  3. EVROPSKA KOMISE. Zodpovedne podnikam: Sbirka overenych postupü evropskych malych a strednich podnikü. Evropska komise, 2004.
  4. JUROVA, M. Evropska unie - odvetvi a infrastruktura. Praha: Computer Press, 1999, p. 115, ISBN 80-7226-219-x.
  5. KOLEKTIV AUTORU. Manazerska etika... inspirace pro 21. stoleti... Hradec Kralove: NUCLEUS HK, 2000, p. 192, ISBN 80-86225-08-09.
  6. PETRIKOVA, R. et al. Lide v procesech rizeni. Proffesional publishing, 2007, p. 216, ISBN 978-80-86946-28-3.
  7. SHINGO, S. Zero Quality Control: Source Inspection and the Pokayoke System. Portland: Produktivity Press, 1986, ISBN 0-915-29907-0.
  8. VILAMOVA, S., KIRALY, A., KOZEL, R. The chosen aspects of corporate social responsibility in the context of globalization processes. Vyzädanä kapitola v odborne monografii MEXAHTOMbl УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЕКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, Kolektiv autoru, ss. 659-662, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНИ, ДОНЕЦЬКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, Doneck 2010, 686 str., 1. vydäni, ISBN 978-966-377094-9.
  9. VILAMOVA S., VILAMOVA L., KIRALY A. Environmental protection as one factor of corporate social responsibility. In Sbornik pfispevkü z 13 th Conference on Environment and Mineral Processing - PART III. VSB-TU Ostrava 2009, ss. 215-218. ISBN 978-80-248-1996-9
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-2999
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu