BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Afiniec Bożena (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
Tytuł
Dzielenie się wiedzą w organizacji : uwarunkowania podmiotowe i kulturowe
Organizational Knowledge Sharing : Individual and Culture Conditionality
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 282, s. 11-22, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji
Słowa kluczowe
Wiedza w organizacji, Innowacyjność, Kultura organizacyjna, Zarządzanie wiedzą
Knowledge in organization, Innovative character, Organisational culture, Knowledge management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Dzielenie się wiedzą w organizacji jest warunkiem innowacyjności. Oba te procesy w dużym stopniu zależą od kultury organizacyjnej firmy. Celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, czy istnieje związek pomiędzy wyróżnionymi wymiarami kultury organizacyjnej, a dzieleniem się wiedzą. Wyniki badań jednoznacznie potwierdziły istnienie takiej zależności. Okazało się, że elementami sprzyjającymi dzieleniu się wiedzą jest dążenie do wiedzy i premiowanie wiedzy, zaś niesprzyjającymi rywalizacja organizacyjna, sztywność organizacyjna oraz nadmierna kontrola. (abstrakt oryginalny)

Organizational knowledge sharing is condition of innovative. Both these processes depend on organizational culture in the firm. The purpose of carried research was verification relation between dimensions of organizational culture and knowledge sharing. Results of research have confirmed existence of such dependence. As it happens, that good elements which promote knowledge sharing are aspiration for knowledge and awarding a bonus of knowledge, then bad elements are organizational contest, lack of flexibility in organization and excessive control. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Potencjał ludzki w organizacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007
 3. Boston Consulting Group, Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2003
 4. Czapiński J., Wypowiedź dla Programu I Polskiego Radia z dnia 5.10.2012 roku www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/697600,Dobry-pomysl-kazdy-kupi-takze-w-kryzysie [data dostępu: 19 luty 2013]
 5. Dobrołowicz W., Psychodydaktyka kreatywności, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, Warszaw 1995
 6. GUS US w Szczecinie, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012
 7. Hansen M. T., Nohria N., Tierney T., What's your strategy for managing knowledge?, "Harvard Business Review", March - April 1999
 8. Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
 9. Jarkiewicz J., Kultura organizacyjna a gotowość do dzielenia się wiedzą, niepublikowana praca magisterska, Uniwersytet Śląski, Katowice 2008
 10. Miller M., Go Global! Raport o Innowacyjności Polskiej Gospodarki 2011, www.polskiwroclaw.pl/upload/Raport_final.pdf, [data dostępu: 2 luty 2013]
 11. Moczydłowska J., Psychologiczne bariery w zarządzaniu wiedzą [w:] Grudzewski W., Merski J., (red.), Zarządzanie wiedzą istotą organizacji inteligentnych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa 2004
 12. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2000
 13. Pietrasiński Z., Myślenie twórcze, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1969
 14. Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Skłodowskiej -Curie, Lublin 2001
 15. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2002
 16. Pufal-Struzik I., Organizacyjne i psychospołeczne warunki twórczości technicznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 1994
 17. Robbins S. P., Zasady Zachowania w Organizacji, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001
 18. www.forsal.pl/artykuly/673066,bcg_najbardziej_innowacyjne_firmy_swiata_2012_roku.html, [data dostępu: 16 styczeń 2013]
 19. Innovation Union Scoreboard European Union, 2011 www.ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation- scoreboarod/index_en.htm [data dostępu: 1 luty 2013]
 20. www.europeansocialsurvey.org/~european/images/downloads/Dec2012/ESS%20Review%20Pane l%20Report%20Final%20Version.pdf [data dostępu: 30 styczeń 2013]
 21. Zespół Ekspertów Uczelni Vistula, Go Global! Raport o Innowacyjności Polskiej Gospodarki 2011, www.polskiwroclaw.pl/upload/Raport_final.pdf [data dostępu: 7 luty 2013]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu