BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sękowska-Adamiak Renata (Politechnika Śląska), Michna Anna (Politechnika Śląska), Męczyńska Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Umiędzynarodowienie działalności polskich małych i średnich przedsiębiorstw - raport badawczy
Internationalization Polish Small and Medium-Sized Enterprises - Research Report
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka, 2013, z. 55, nr 1154, s. 33-41, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa, Globalizacja działań przedsiębiorstwa
Small business, Enterprise internationalization, Enterprise development, Globalization of enterprise activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań empirycznych, dotyczących umiędzynarodowienia działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Podmiotem badań były małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie województwa śląskiego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety, skierowany do właścicieli/menedżerów MSP. W badaniach wykorzystano metody statystyczne. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano empiryczne wymiary umiędzynarodowienia działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Przeprowadzono również analizę porównawczą przedsiębiorstw umiędzynarodowionych i nieumiędzynarodowionych. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the results of empirical studies obtained the internationalization of small and medium-sized enterprises. Entity studies were small and medium-sized enterprises located in the province of Silesia. The research tool was a questionnaire sent to owners/managers of SMEs. In the study used statistical methods. The research identified the empirical dimensions of internationalization of small and medium-sized enterprises. Also carried out a comparative analysis of internationalized firms and don't internationalized firms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Crick D., Bradshaw R., Chaudhy S.: Successful Internationalising UK Family and Non Family - Owned Firms: a Comparative Study, Journal of Small Business and Enterprise Development, 13 (4), 2006, s. 498-512.
 2. Daszkiewicz N.: Internacjonalizacja małych i średnich firm na Pomorzu w świetle badań empirycznych [w:] Herman A., Poznańska K. (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, tom 3, s. 11-21.
 3. Gold A.H., Malhotra A., Segars A.H.: Knowledge Management: An organizational Capabilities Perspective, Journal of Management Information Systems, 18 (1), 2001, s. 185-214.
 4. Gorczyńska A.: Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw. W poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 59.
 5. Harrigan P., Ramsey E., Ibbotson P.: Investigating the e-CRM Activities of Irish SMEs, Journal of Small Business and Enterprise Development, 16 (3), 2009, s. 443-465.
 6. Knowles D., Mughan Т., Lloyd-Reason L.: Foreign Language Use Among Decision Makers of Successfully Internationalised SME, Journal of Small Business and Enterprise Development, 13 (4), 2006, s. 620-641.
 7. Lohrke F.T., McClure G.F., Flownfelter-Lohrke C.: The Internet as an Information Conduit: A Transaction Cost Analysis Model of SME Internet use, International Small Business Journal, 24 (2) 2006, s. 159-178.
 8. Michna A., Męczyńska A., Kmieciak R., Sękowska R.: Relation between: Empowerment, Innovativeness, Internationalization and Performance of Polish SMEs: Future Research Directions, Journal of Marketing Development and Competitiveness, Vol. 5 (5) 2011, s. 46-63.
 9. Michna A., Męczyńska A., Kmieciak R., Sękowska R.: The impact of IT capability on empowerment, innovativeness and internationalization, The 33rd Annual Institute for Small Business Entrepreneurship Conference, Londyn, Wielka Brytrania, 3-4 listopad 2010.
 10. Michna A., Męczyńska A., Kmieciak R., Sękowska R.: Empowerment, Innovativeness, Internationalization and Performance of Polish SMEs: a Conceptual Framework, ICSB Word Conference Proceedings, Cincinnati Ohio, USA, 24-27 lipiec 2010.
 11. Michna A., Męczyńska A., Kmieciak R., Sękowska R.: Badania literaturowe wybranych aspektów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw [w:] Kiełtyka L. (red.), Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2010, s. 170-186.
 12. Michna A., Sękowska R.: Procesy umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych [w:] Matejun M. (red.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, С. H. Beck, Warszawa 2010, s. 314-324.
 13. Mikhailichenko A., Lundstrom W.J.: Inter-Organizational Relationship Strategies and Management Styles in SMEs. The US - China - Russia study, Leadership & Organization Development Journal, 27 (6), 2006, s. 428-448.
 14. Nogalski В., Karpacz J., Wójcik-Karpacz J.: Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego to zależy?, OPO, Bydgoszcz 2004.
 15. O'Cass A., Weerawardena J.: Examining the Role of International Entrepreneurship, Innovation and International Market Performance in SME Internationalization, European Journal of Marketing, 43 (11/12), 2009, s. 1325-1348.
 16. Spigarelli F.: Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we Włoszech -przykłady regionu Marche, [w:] Dominiak P., Wasilczuk J., Daszkiewicz N. (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005, s. 56-58.
 17. Tarnawa A., Zadura-Lichota P.: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP, Warszawa 2012.
 18. Vanyushyn V., Holmlund M., Kock S.: Cooperation with Competitors and Internationalization: Evidence from the West Coast of Finland, Journal of Euromarketing, 18, 2009, s. 89-100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-2599
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu