BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Środa-Murawska Stefania (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Niemiec
Spatial Variations in the Level of Socio-Economic Development of Germany
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 31, s. 308-317, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Zróżnicowanie regionalne, Analiza taksonomiczna
Social economic development, Regional diversity, Taxonomic analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
W dniu 3 października 1990 roku nastąpiło zjednoczenie rozdzielonych przez okres prawie 50 lat obu części Niemiec: Niemieckiej Republiki Demokratycznej - pozostającej pod wpływem gospodarki socjalistycznej i Republiki Federalnej Niemiec - przynależącej do krajów gospodarki rynkowej. Od tego momentu na terenie nowych landów utworzonych na obszarze byłej NRD zaczęto wprowadzać gospodarkę rynkową, a władze ponownie scalonego państwa rozpoczęły proces niwelowania ogromnych różnic w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego obu części Niemiec. Celem niniejszego opracowania była analiza i ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Niemiec w roku 2010, a więc 20 lat po zjednoczeniu obu państw. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w przestrzeni Niemiec nadal wyodrębnia się granica niemiecko-niemiecka i w zasadzie cały obszar byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej cechuje niższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Wykazane różnice pomiędzy najlepiej i najsłabiej rozwiniętymi jednostkami administracyjnymi mogą być interpretowane jako wyraz polaryzacji rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Niemiec, a okres 20 lat jest jeszcze zbyt krótki, aby można mówić o małym zróżnicowaniu obu części Niemiec w odniesieniu do poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

On 3 October 1990, two German states, the socialist German Democratic Republic and the capitalist Federal Republic of Germany, unified after almost 50 years of separation. In the Lander re-established in the former GDR a market economy started to be implemented and the government of the new German state launched initiatives to eliminate the huge gaps between the levels of socio-economic development in eastern and western Germany. This article analyzes and evaluates the Federal Republic of Germany with respect to spatial variations in its socio-economic development that still persisted in 2010, i.e. 20 years after official unification. The conclusion arising from the research is that the German-German border still divides the territory of the unified state and that basically the whole of the former GDR is at a lower level of socio-economic development. The highlighted differences between the best and the least developed administrative units in the country can be interpreted as an expression of polarization in its development. At the same time, though, the period of 20 years is too short to expect the differences to be small. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baehr J., Gans P., 2003, Regionale Typen ähnlicher Migrationsdynamik in Deutschland, "Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft" nr 28 (2-4), Harald Boldt Verlag, Wiesbaden, s. 233-242.
  2. Blum U., 2009, Deutsche Einheit - ein wirtschaftlicher Gewinn, "MUT - Zeitschrift für Kultur, Politik und Geschichte" nr 44 (11), s. 74-79.
  3. Budnikowski T., 2004, Standard życia w obydwu częściach Niemiec [w:] Zjednoczone Niem-cy Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002), red. P. Kal¬ka, J. Kiwerska, Studium Niemcoznawcze nr 79, Instytut Zachodni, Poznań, s. 144-161.
  4. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologii podziału kraju ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd statystyczny", t. 15, nr 4.
  5. Kröhnert S., Klingholz R., Sievers F, Grosser T., Friemel K., 2011, Die demographische Lage der Nation. Berlin Institut fur Bevólkerung und Entwicklung, Berlin.
  6. Szymańska D., Środa-Murawska S., 2007, The Ageing Process in Germany from 1995 to 2002, "Economic and Environmental Studies", No. 9, Opole, s. 109-117.
  7. Szymańska D., Środa-Murawska S., Biegańska J., 2008, Germany - two demographically different states?, Bulletin of Geography (socio-economic series), Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, nr 10/2008, s. 85-91.
  8. www.spiegel.de.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu