BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Holecki Tomasz (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach), Woźniak-Holecka Joanna (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
Tytuł
The Cooperation of Polish Local Government and Non-governmental Organizations in the Area of Health Promotion
Współpraca polskiego samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych w zakresie promocji zdrowia
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 283, s. 148-155, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Local Economy in Theory and Practice : Local Development Governance Aspects
Słowa kluczowe
Promocja zdrowia, Zdrowie, Samorząd terytorialny, Organizacje pozarządowe
Health promotion, Health, Local government, Non-governmental organisation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Opracowanie porusza kwestie odpowiedzialności samorządu terytorialnego za zdrowie mieszkańców poprzez realizację zadań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób, realizowaną w kontekście współpracy z organizacjami pozarządowymi, które poprzez oddolną inicjatywę w naturalny sposób uzupełniają obszar prozdrowotnej działalności publicznej. Zaobserwowane zmiany dokonane w relacjach władzy samorządowej z tzw. trzecim sektorem, w oparciu o studia literaturowe z zakresu aspektów funkcjonalno - rozwojowych w powiązaniu z analizą statystyczną inicjatyw prozdrowotnych typu non-profit w Polsce stanowią główną treść studium.

This work covers issues of local government responsibility for the health of citizens through the implementation of tasks in the field of health promotion and disease prevention, which are implemented in the context of cooperation with non-governmental organizations which, through a bottom-up initiative, will naturally complement the area of public health-related activities. The main content of this study constitute the observed changes that took place in relations of local government with the so-called third sector, based on literature studies in the field of functional development aspects, in conjunction with a statistical analysis of non-profit health promotion initiatives in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Boni M., Rola i szanse organizacji pozarządowych, [in:] S. Golinowska, D. Głogosz (eds.), Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, Warszawa 1999.
 2. Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk C., Zdrowie Publiczne (Tom II), Vesalius, Kraków 2001.
 3. Dercz M., Samorządowy model systemu ochrony zdrowia, Analizy i Opinie 2005, nr 43, pp. 1-10.
 4. Frączkiewicz-Wronka A., Samorządowa polityka ochrony zdrowia, [in:] A. Frączkiewicz-Wronka (ed.), Samorządowa polityka społeczna, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2002.
 5. Herbst J., Wewnętrzne zróżnicowanie sektora. Podstawowe fakty o branżach sektora organizacji pozarządowych w Polsce, Raport z badania Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2004, Stowarzyszenie Klon - Jawor, Warszawa 2005.
 6. Karski J.B., Wybrane problemy terminologiczne promocji zdrowia, Zdrowie Publiczne 2005, nr 115(3), pp. 397-398.
 7. Lalonde M., A New Perspective on the Health of Canadians, A working document Government of Canada, Ottawa 1974.
 8. Leś E., Nałęcz S., Wygnański J.J., Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON. Sektor Non-Profit w Polsce Szkic do portretu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2000.
 9. Raeburn J., Ottawa Charter: reflections from down under, Promot Educ. 2007, Suppl 2, pp. 41-59.
 10. Raport Światowej Organizacji Zdrowia 2008, Lekarz Rodzinny 2009, nr 1, pp. 18-21.
 11. Ridde V., Guichard A., Houéto D., Social inequalities in health from Ottawa to Vancouver: action for fair equality of opportunity, Promot Educ. 2007, Suppl 2, pp. 12-47.
 12. Tones K, Green J., Health Promotion. Planning and Strategies, SAGE Publications, London 2004.
 13. Włodarczyk C., Sitko S., Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu