BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwintowski Andrzej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Praktyczne odzwierciedlenie wiedzy o kosztach jakości
The Practical Use of Quality Costs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie (24), 2013, nr 97, s. 349-359, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rachunek kosztów, Koszty jakości, Podejmowanie decyzji gospodarczych, Normy ISO 9000
Cost accounting, Quality costs, Business decisions, ISO 9000
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zagadnienia wykorzystania rachunku kosztów jakości w podejmowaniu decyzji ekonomicznych są szczególnie istotne w polskich przedsiębiorstwach. Wysoki poziom kosztów osłabia konkurencyjność na rynku krajowym i światowym. Podstawą efektywności gospodarowania jest optymalizacja wyniku finansowego jako jednego z podstawowych czynników decydujących o rynkowym sukcesie przedsiębiorstwa. Koszty, obok przychodów, mają jeden z najważniejszych wpływów na jego kształtowanie. Artykuł zajmuje się zagadnieniem kosztów jakości w świetle wymagań i wytycznych norm ISO serii 9000.(abstrakt oryginalny)

Quality costs is an important factor for Polish managers when making sound economic decisions. High operating costs reduce the competitiveness of domestic and international business. Therefore a successful business needs to optimize its total cost by monitoring profit and cost balances. I will present in this article the practical use of quality costs in accordance with the ISO 9000 Norm. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Gebethner&Ska, Warszawa, 1997.
 2. Drury C., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1995.
 3. Gierusz J., Rachunek kosztów produkcji sprzężonej. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 1996.
 4. Gmytrasiewicz M., Reche T., Świderska G., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa, 1980.
 5. Jedliński M., Jakość w nowoczesnym zarządzaniu, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin, 2000.
 6. Materiały szkoleniowe DEKRA 2010.
 7. PN ISO 10014:2008 Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych PKN, 2008.
 8. PN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia PKN, 2006.
 9. PN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania PKN, 2009.
 10. PN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością. Wymagania dotyczące doskonalenia funkcjonowania, PKN, 2001.
 11. PN ISO 9004:2010 Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji. Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością. PKN, 2010.
 12. PN ISO 10015:2004 Zarządzanie jakością. Wytyczne dotyczące szkolenia PKN, 2004.
 13. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2001.
 14. Zymonik Z., Ewolucja wiedzy o kosztach jakości, Zarządzanie i Finanse, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3, rok 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-5501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu