BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszkiewicz Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zachowania organizacyjne w perspektywie badawczej - wyzwania metodologiczne
Organizational Behaviour in Perfective of the Research - Methodology Dilemmas
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 282, s. 127-135, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji
Słowa kluczowe
Zachowania organizacyjne, Metody badawcze, Metody pomiarowe
Organisational behaviour, Research methods, Measuring methods
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Społeczne aspekty zarządzania są dziś dosyć dobrze opisane, jednak w niewystarczającym stopniu poddane weryfikacji empirycznej. Ma to związek z wykorzystywaniem narzędzi badawczych, które w porównaniu z innymi naukami, mają tu charakter subiektywny i nieporównywalny. W niniejszym artykule postawiono postulat wypracowania metodologii badań społecznych aspektów zarządzania, prezentując jako przykład rozwiązania wykorzystywane w psychologii. Jako że ich proste przełożenie nie jest możliwe, dokonano diagnozy podstawowych wyzwań, przed którymi stoją badacze zachowań organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Social aspects of management are now quite well documented, but not adequately verified empirically. This is due to the use of research tools which, in comparison with other sciences, in management have a subjective character and incomparable. This paper suggests the possibility of developing the methodology of social research aspects of management, presenting as an example of a solution used in psychology. Because of their simple translation is not possible, in the article is presented a diagnosis the key challenges faced by the researchers in organizational behavior. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński J. M., Metodologia badań psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011
 2. Brzeziński J. M., Teoplitz-Wiśniewska M., Etyczne problemy działalności praktycznej, edukacyjnej i naukowej psychologa [w:] Strelau J., Doliński D., (red.), Psychologia akademicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011
 3. Brzeziński J. M., Zakrzewska M., Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii [w:] Strelau J., Doliński D., (red.), Psychologia akademicka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2011
 4. Gerring R., Zimbardo P., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2009
 5. Kaczmarek B., Sikorski Cz., Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1999
 6. Robbins S. P., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998
 7. Silverman D., Interpretacja danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012
 8. Strelau J., O inteligencji człowieka, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1987
 9. Sudoł S., Nauki o zarządzaniu. Podstawowe problemy, kontrowersje i propozycje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
 10. Sułkowski Ł., Etos nauk o zarządzaniu [w:] Jagoda H., Lichtarski L., (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauk i praktyk zarządzania przedsiębiorstwem, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2010
 11. Wojciszke B., Systematycznie Modyfikowane Autoreplikacje: logika programu badań empirycznych w psychologii [w:] Brzeziński J. M., (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu