BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźbik Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Role lidera w zespole sportowym
Roles Leader in Sports Team
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 282, s. 159-168, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji
Słowa kluczowe
Przywództwo, Lider w grupie, Osobowość lidera
Leadership, Team leader, Leader's personality
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Współczesny sport odgrywa ogromną rolę we współczesnym świecie, jednak w ostatnich latach nasiliły się zjawiska, które podważyły sens rywalizacji sportowej. W konsekwencji zaczęto zastanawiać się nad nową formą przywództwa i nowymi rolami lidera w ramach zespołów/klubów sportowych. Celem artykułu jest ukazanie zróżnicowanych ról lidera zespołu sportowego w kontekście zmian w podejściu do przywództwa. Efektywność i skuteczność zespołu będzie uzależniona od umiejętności wcielania się w różne role przez jego członków i traktowanie każdego jako lidera w obszarze swoich obowiązków. (abstrakt oryginalny)

Modern sport plays a huge role in modern world. However in recent years the phenomenon has intensified the sense undermine competition. Sport needs a new leadership and new leaders in sports teams. The purpose of this article is to show the different roles of a leader of a sports team. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Wyd. ABC. Warszawa 1997
 2. Bergmann H., Hurson K., Russ-Eft D., Lider w każdym z nas - model powszechnego przywództwa, Wyd. Galaktyka, Łódź 2007
 3. Czajkowski Z., Teorie przywództwa i ich znaczenie w sporcie, "Sport wyczynowy", 2003, nr 3-4/459-460
 4. Godlewski P., Podmiotowość sportu a procesy globalizacyjne [w:] Pająk K., Zduniak A., (red.), Podmiotowość w edukacji ery globalnego społeczeństwa informacyjnego, Warszawa-Poznań 2004, t. 1
 5. Grochala G., Zarządzanie w oparciu o ustalone autorytety. Materiały Concordia Ltd. Konsorcjum szkoleniowe, Warszawa 2001
 6. Holpp L., Jak kierować zespołami, Wyd. Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 2001
 7. Katzenbach J. R., Smith D. K., Siła zespołów, Wyd. OE ABC, Kraków 2001
 8. Manz C. C., Sims Jr H. P., SuperLeadership: Beyond the Myth of Heroic Leadership, Organizational Dynamics 19, 1991
 9. Matusiak J., Przywództwo w sporcie, "Sport wyczynowy", 2001, nr 5-6/437-438
 10. Matusiak J., Reorganizacja - problem nie tylko dla organizatorów, MAW, Trening nr 3, 1990
 11. Maxwell J. C., Prawa przywództwa, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 2001
 12. Pearce C. L., Sims Jr. H. P., Cox J. F., Ball G., Schnell E., Smith K. A., Trevino L., Transactors, Transformers and Beyond: A Multi-Method Development of a Theoretical Typology of Leadership, "Journal of Management Development", 22, 2003, nr 4
 13. Pearce, L. C., Maciariello J. A., Yamawaki H., Dziedzictwo Druckera, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011
 14. Schriesheim C. A., House R. J., Kerr S" Leader Initiating Structure: A Reconciliation of Discrepant Research Results ad Some Empirical Tests, organizational Behavior and Human Performance", 1976, nr 15
 15. Smoleński S., Lider zespołu, Wyd. OPO, Bydgoszcz 2002
 16. Sznajder A., Marketing sportu, PWE, Warszawa 2008
 17. Voss J., Wilk - przywódca i jego strategie przetrwania w niepewnym otoczeniu - Wskazówki dla menedżerów, Wyd. Regan Press, Gdańsk 2009
 18. Wnuk-Kuczera B., Kuczera A., Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca, Wyd. Helion, Gliwice 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu