BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piszczek Sylwester (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego
Level of Spatial Differentiation of Socio-Economic Development of Rural Kuyavian - Pomeranian Province
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 31, s. 334-346, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój obszarów wiejskich, Rozwój społeczno-gospodarczy, Obszary wiejskie, Nierówności społeczno-gospodarcze, Metoda Warda, Wzorzec rozwoju Hellwiga, Metoda Z. Hellwiga, Zróżnicowanie przestrzenne
Rural development, Social economic development, Rural areas, Social-economics inequality, Ward method, Hellwig's development model, Hellwig's method, Spatial differentiation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego. Do określenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego wykorzystano metodę wzorcowej miary rozwoju Hellwiga oraz posłużono się hierarchiczną metodą grupowania Warda. Po szczegółowej analizie wykazano, że na poziom rozwoju obszarów wiejskich największy wpływ mają duże ośrodki miejskie, pełniące funkcje ośrodków centralnych względem otaczających je terenów wiejskich oraz mniejsze miasta, stanowiące często lokalne centra rozwoju dla sąsiadujących z nimi wsi. (abstrakt oryginalny)

The aim this paper is to analyze and evaluate the level of spatial differentiation of socio - economic development of rural areas in kujawsko-pomorskie voivodeship. To determine the level of socio-economic development the Hellwig's development model and Ward's hierarchical clustering method were used. After a detailed analysis it was proved that the level of development of rural areas depends mostly on large urban centers acting as a central place for surrounding rural areas and smaller towns, which are often a local development centers for the neighboring villages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borys T., 1978, Propozycja agregatowej miary rozwoju obiektów, Przegląd Statystyczny, z. 3, PWN, Warszawa.
  2. Grabiński T., 1984, Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Wyd. AE, Kraków.
  3. Hellwig Z., 1968, Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, z. 4, PWN, Warszawa.
  4. Krakowiak-Bal A., 2004, Infrastruktura techniczna wiejskich gmin górskich w aspekcie ich wielofunkcyjnego rozwoju, Zeszyty Naukowe Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, z. 3.
  5. Siemiński J.L., 1996, Podstawy teoretyczne infrastruktury obszarów wiejskich w Polsce [w:] Studia nad infrastrukturą wsi polskiej, Problemy infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w Polsce, red. J.L. Siemiński, IRWiR PAN, Warszawa.
  6. Strahl D., 1978, Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny, z. 2, PWN, Warszawa.
  7. Strahl D., 1990, Metody programowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa.
  8. Zeliaś A., 2000, Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu