BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Joanna Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wartości związane z pracą : wyzwania i ograniczenia badawcze w kontekście międzykulturowym
Work Values : Challenges and Limitations of Research. Multicultural Perspective
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 282, s. 187-196, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji
Słowa kluczowe
Praca, Badania międzykulturowe, Wartości niematerialne, Narzędzia analityczne
Labour, Intercultural research, Intangible asset, Analytical tools
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu, w perspektywie historycznej, dotychczasowych badań nad wartościami odnoszącymi się do pracy. Zaprezentowano najważniejsze narzędzia badawcze opracowane w tym obszarze oraz utrudnienia i ograniczenia związane z ich zastosowaniem. Podjęto również próbę wskazania nowych kierunków badań nad wartościami, uwzględniających współczesne uwarunkowania działalności gospodarczej, konkretnie związane z kontekstem kulturowej różnorodności środowiska biznesowego. (abstrakt oryginalny)

Business organizations confront increasing and more complex changes in economic, technological, and social environment as never before. Internationalization, accelerated technological changes, EU enlargement, these all shape the current world business environment. Although the work values have been examined in a variety of context, but apparently there seems to be a constant lack of the research in different cultural settings, especially in multicultural work environment. This paper provides an overview of current and past research of work values and suggests directions for future studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Rubaish A. M., Rahim S. I., Abumadini M. S., Wosornu L., Job satisfaction among the academic staff of a saudi university: an evaluative study, Journal of Family & Community Medicine, 2009/9, 16 (3)
 2. Balcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal C. S., Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Rynku Pracy, Warszawa 2006
 3. Bilsky W., Schwartz S., Toward a psychological structure of human values, "Journal of Personality and Social Psychology", 1987, t. 53
 4. Bratnicki M., Doskonalenie procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 1993
 5. Brzozowski P., Skala Wartości Schelerowskich. Podręcznik, Pracowanie Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1995
 6. Causes J. M., Posner B. Z., The Leadership Challenge, Jossey-Bass 1987
 7. Cieciuch J., Nadzieja jako moderator związku poczucia koherencji z preferencjami wartości [w:] Ryś M., Grochowska I., (red.), Nadzieja jako zadanie, Fides et Ratio, Kwartalnik Naukowy Towarzystwa Uniwersyteckiego "Fides et Ratio" nr 2 (2), 2010
 8. Durkin D., The Loyalty Advantage, AMACOM, New York 2005
 9. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A., Siedem kultur kapitalizmu. USA, Japonia, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Szwecja, Holandia, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna. Kraków 2006
 10. Hansen J-I. C, Leuty M. E., Work values across generations, "Journal of Career Assessment", 2012, nr 20(1)
 11. Hartung P. J., Speight J. D., Lewis DM., Individualism-Collectivism and the Vocational Behavior of Majority Culture College Students, "Career Development Quarterly", 1996/09, Vol. 45, Issue 1
 12. Hofstede G., Culture consequences: international differences in work-related values. Sage Publications, London 1980
 13. Hofstede G., Kultura i organizacje, PWE, Warszawa 2000
 14. Inglehart R., World Values Survey: The world's most comprehensive investigation of political and socio-cultural change, 2007 wyświetlono 20/01/2013 na: http://www.worldvaluessurvey.org/
 15. Jachnis A., Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2008
 16. Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności. Materialne, organizacyjne i psychologiczne motywatory, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2007
 17. Juang L., Matsumoto D., Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk 2007
 18. Kapuściński R., Lapidaria, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2008
 19. Khanifar H., Matin H. Z., Jandaghi G., Gholipour A., Hassanzadeh M. S., Identifying the Dimensions and Components of Islamic Work Values (IWV) for Public services sector of Iran, "European Journal of Social Sciences", 2011, Vol. 22, Issue 2
 20. Kloska G., Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych, PWN, Warszawa 1982
 21. Konecki K., Tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej, dostęp elektroniczny dn. 17/01/2013, na: http://qsr.webd.pl/KKonecki/publikacje/publikacjal2.html
 22. Lu H., While A. E, Luise Barriball K., Job satisfaction among nurses a literature review, International Journal of Nursing Studies 2005, 42 (2)
 23. Malarski M., Czapla T., Koherencja wartości organizacji, jako wyznacznik poziomu zaufania wewnątrz organizacji, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Zarządzanie i Finanse", Journal of Management and Finance, 2012, nr 4 (1)
 24. Rokeach M., The role of values in public opinion research, "Public Opinion Quarterly". 1968, nr 1/12/
 25. Rokeach M., Regan J., The role of values in counseling situation, "The Personnel and Guidance Journal", 1980, nr 5
 26. Robinson C. H., Betz, A Psychometric Evaluation of Super's Work Values Inventory-Revised, Journal of Career Assessment 2008, vol. 16/4
 27. Stachowicz-Stanusch A., Potęga wartości. Jak zbudować nieśmiertelną firmę. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007
 28. Wanxian L., Xinmei L., Weiwu W., Demographic Effects of Work Values and Their Management Implications, "Journal of Business Ethics", 09/2008, Vol. 81, Issue 4
 29. Zalewska A., Adaptacja kwestionariusza "Orientacja na Wartości Zawodowe" Seferta i Bergmanna do warunków polskich, "Studia Psychologiczne", 2000, nr 38 (1)
 30. Zalewska A., Analiza Opisu Pracy O. Neubergera i M. Allerbeck - adaptacja do warunków polskich, "Studia Psychologiczne", 2001, nr 39 (1)
 31. Viola R. H., Organizations in a change society: Administration and Human Values, Wydanie I, Saunders, Philadelphia 1977
 32. http://worldvaluessurvey.org
 33. http://ebookbrowse.com/kuder-super-work-values-inventory-ppt-d268567716
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu