BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mrówka Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant; PGL LP Nadleśnictwo Stary Sącz)
Tytuł
Ocena styków kierowania stosowanych przez kierowników jednostek organizacyjnych PGL LP : wyniki badań
Assessing Styles of the Managers of Organizational Units of PGL LP - Research Results
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 282, s. 197-209, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Uwarunkowania zachowań ludzi w organizacji
Słowa kluczowe
Style kierowania, Ocena kadr kierowniczych, Kultura organizacyjna
Management styles, Managerial staff assessment, Organisational culture
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Abstrakt
W teorii nauk o zarządzaniu początek XXI wieku to czas ewolucji od zarządzania strategicznego do zarządzania wiedzą w organizacjach opartych na wiedzy [Mikuła 2006, s. 15-39]. Tymczasem w polskiej rzeczywistości gospodarczej i administracyjnej podstawową formą zarządzania jest biurokracja opisana na początku XX wieku przez Maxa Webera. Jak wynika z przeprowadzonych badań w zakresie postaw i stylów kierowania w jednostkach organizacyjnych PGL LP, podobnie jak i w innych krajowych organizacjach ta forma zarządzania występuje często. Jednak na tle innych firm, gdzie równie często występuje zarządzanie autokratyczne, w PGL LP widoczny jest jednak wzrost znaczenia zarządzania partycypacyjnego (demokratycznego), co świadczy o tym, że pomimo obowiązującej hierarchii, oraz pewnego zaniedbania zarządzania zasobami ludzkimi, organizacja ta ulega pewnym ewolucyjnym zmianom. I pomimo występowania nadal postaw autokratycznych, są to zmiany na lepsze. (abstrakt oryginalny)

In the theory of management sciences the beginning of the 21st century is the time of evolution from strategic management to knowledge management in knowledge-based organizations [Mikuła 2006, pp. 15-39]. Meanwhile, in the Polish economic and administrative reality, the basic form of management is bureaucracy, described in the early 20th century by Max Weber. As it results from the research conducted with regard to management attitudes and styles in organizational units of PGL LP (the State Forests National Forest Holding), like in other national organizations, this form of management is very frequent. However, as compared to other companies with equally frequent autocratic management, in PGL LP we can notice growing importance of participatory (democratic) management, which proves that, despite the hierarchy and a certain negligence with regard to human resource management, the organization is undergoing some evolutionary changes. And, in spite of presence of autocratic attitudes, these are changes for the better. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 2. Bjerke B., Kultura a style przywództwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 3. Błaszczak A., Zrobić lidera z menedżera, Rzeczpospolita 28-04-2010, za http://www.rp.pl/artykul/9,467971.html
 4. Błaszczyk W., Kadra kierownicza polskich przedsiębiorstw państwowych w warunkach zmian systemu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999
 5. Dobija M., Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2011
 6. Drabarczyk J., Zaangażowanie Lasów w badania naukowe, "Głos Lasu", 2010, nr 4
 7. Drucker P. F., Praktyka zarządzania. Czytelnik Nowoczesność, AE w Krakowie 1994
 8. GUS, Informacje i opracowania statystyczne, Leśnictwo 2012, Warszawa 2012
 9. Hryniewicz J. T., Stosunki pracy w polskich organizacjach, Wydawnictwo Naukowe Scholar. Warszawa 2007
 10. http://kdlp.ntgroup.pl
 11. http://www.lp.gov.pl/pgl_lp/organizacja
 12. Koźmiński A. K., "Koniec świata menedżerów", Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
 13. Lachiewicz S., Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa 2007
 14. Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej, Wydawnictwo AE, Kraków 2002
 15. Mroziewski M., Style kierowania i zarządzania, Difin, Warszawa 2005
 16. Sikorski Cz., Kształtowanie kultury organizacyjnej, filozofia, strategie, metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009
 17. Sikorski Cz., Organizacje bez wodzów, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu